Αρχική Νέα Τοπικά Eξετάσεις Νοεμβρίου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Eξετάσεις Νοεμβρίου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

7

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΓια την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μαθητών μας ανακοινώνεται ότι στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2009 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις θα αφορούν τις γλώσσες:


Αγγλική (επίπεδα Β1, Β2, Γ1), Γαλλική (επίπεδα Β1, Β2, Γ1), Γερμανική (επίπεδα Β1, Β2, Γ1), Ιταλική (επίπεδα Β1, Β2, Γ1), Ισπανικής (Β2 και Γ1) και Τουρκική (Β1).


Οι εξετάσεις του επιπέδου Α1 και Α2 γίνονται μόνο Μάιο.


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2009.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ως εξής:
1) Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους
2) Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου
    α. των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση»
                β. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση»
                γ. των 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση»
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παράβολων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3741).
3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
           4) Ειδικό έντυπο «Αίτηση» που θα διατίθεται προς συμπλήρωση από την
        επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή 
   


   Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
          5) Το έντυπο της αίτησης καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.kpg.ypepth.gr


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Γενικής Εκπαίδευσης  Δ.Δ.Ε Χίου.


 


                                              
                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                            ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ