Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Απάντηση ΥΠΕΞ σε ερώτηση Γ. Κοσμίδη για την “τουρκική μαστιχα”

Απάντηση ΥΠΕΞ σε ερώτηση Γ. Κοσμίδη για την “τουρκική μαστιχα”

7


ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Βουλευτής Χίου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Χίος, 8 Σεπτεμβρίου 2009
     Σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Χίου κ. Ιωάννης Κοσμίδης, σχετικά με την προσπάθεια φορέων της Τουρκίας να οικειοποιηθούν τη μαστίχα και το μαστιχόδενδρο, απάντησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Συγκεκριμένα:
     Στην ερώτησή του (η οποία κατατέθηκε στις 18 Αυγούστου) ο Βουλευτής Χίου κ. Ιωάννης Κοσμίδης είχε ζητήσει να ενημερωθεί για τις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης, που στοχεύουν στην προστασία της μαστίχας και του μαστιχόδενδρου, ειδικότερα δε στα πλαίσια της εφαρμογής των Κανονισμών της Ε.Ε. και της συμπεριφοράς της Τουρκίας στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ε.Ε.
     Στην απάντησή του προς τον Βουλευτή Χίου κ. Ιωάννη Κοσμίδη ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αναφέρει, μεταξύ άλλων και τα εξής:
     «… Το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες μέσω των Διπλωματικών Αρχών για την προστασία όλων των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, μεταξύ αυτών και της μαστίχας.
     Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και άλλα συναρμόδια Υπουργεία και επιχειρηματικές οργανώσεις και φορείς, ώστε μόλις εντοπίζεται, μέσω των Πρεσβειών μας και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, περιπτώσεις σφετερισμού ονομασιών προϊόντων μας ΠΟΠ & ΠΓΕ, να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.
     Σε διεθνές επίπεδο, η χώρα μας από το 2006, στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, έχει εγείρει το ζήτημα του σφετερισμού από την Τουρκία ελληνικών ονομασιών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).
     Πιο συγκεκριμένα, ήδη από το αρχικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, κατά το οποίο διενεργείται η αντιπαραβολή της τουρκικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, η Ελλάδα ζήτησε από την Ε.Ε., ο σεβασμός των ονομασιών προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. να θεωρείται ως μέρος της «ύλης» του Διαπραγματευτικού Κεφαλαίου 11 «Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη».
     Πράγματι η ανησυχία της χώρας μας και έτερων κρατών – μελών της Ε.Ε. για τη στάση της Τουρκίας στον εν λόγω ζήτημα, αλλά και η σημασία που αποδίδουμε στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, κατεγράφη ρητά από την Ε.Ε. κατά την ολοκλήρωση του ανωτέρω αρχικού σταδίου των διαπραγματεύσεων (19 Ιανουαρίου 2007), με την επισήμανση μάλιστα, ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να τεθεί στις αρμόδιες τουρκικές αρχές και να επιλυθεί πλήρως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
     Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία, θα συνεχίσει να παρακολουθεί ανελλιπώς και να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, επιδιώκοντας, με την ίδια αποτελεσματικότητα, την ένταξη στο ανωτέρω πλαίσιο, ζητημάτων ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό που θέτετε με την ερώτησή σας. Σε κάθε περίπτωση, μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει σταθερά η συστηματική συνεχής συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την προστασία των ΠΟΠ – ΠΓΕ, τη διασφάλιση των συμφερόντων μας και την πιστή εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου για τη μαστίχα».
    
Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Ιωάννη Κοσμίδη