Αρχική Απόψεις Aρθρα Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου: πληροφορίες για την αποτροπή των πυρκαγιών

Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου: πληροφορίες για την αποτροπή των πυρκαγιών

15

 


Η αποτροπή των πυρκαγιών εξαιτίας της καύσης των υπολειμμάτων καλλιεργειών είναι η  σκοπός αυτού του Δελτίου τύπου.Η πρώτη βροχή του φθινοπώρου το τελευταίο διήμερο,  άλλους  ξάφνιασε,  άλλους   προσγείωσε στην  πραγματικότητα της έναρξης της χειμερινής περιόδου,  άλλους τους χαροποίησε λόγω των ευεργετικών αποτελεσμάτων της, αλλά  από Πυροσβεστικής απόψεως  όμως θεωρείται ότι  τα πρωτοβρόχια φέρνουν μετά πυρκαγιές μικρές ή μεγάλες.  Αν κρίνουμε  μάλιστα και από τα τηλεφωνήματα  στο  199 της Π.Υ.,   αλλά και από τις  προφορικές ερωτήσεις για το αν επιτρέπεται το άναμμα της φωτιάς,  η προηγούμενη άποψη  που προέρχεται και από την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων αρχίζει να διαφαίνεται  και φέτος.


Στη Χίο ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών προέρχεται από καύση χόρτων και κλαδιών  (ειδικά ελαιόδεντρων  από το μάζεμα των ελιών) αγροκτημάτων   και υπαίθριων χώρων, οι ιδιοκτήτες των  οποίων  ξεγελασμένοι  από την πρόσφατη  βροχόπτωση,  την πτώση της θερμοκρασίας  δε  λαμβάνουν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας..
 
Υπενθυμίζουμε  λοιπόν ότι απαγορεύεται ρητά η καύση μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου που είναι  η  31 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009Ο καθαρισμός του αγροκτήματος  πρέπει να γίνεται με την κοπή και αποκομιδή των κλαδιών μακριά από αυτό  ή  σκάψιμο με τρακτέρ ή με μετατροπή τους σε πριονίδι με τα ειδικά γεωργικά μηχανήματα  που υπάρχουν και στη Χίο.. 


Τα στοιχειώδη μέτρα πυρασφάλειας  αναγράφονται λεπτομερώς στην άδεια καύσης που  δύναται να χορηγήσει κατόπιν εξέτασης ,  η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, μερικά απ΄ αυτά αναφέρουμε παρακάτω:


α) Η καύση να γίνει τις πρωινές ώρες.
β) Δεν γίνεται η καύση όταν φυσάει αέρας ή επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης να παρευρίσκονται εκεί τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα  για την επιτήρηση της καύσης και επέμβαση σε περίπτωση μεταδόσεως της φωτιάς.
δ) Επίσης κατά την καύση να υπάρχει επί τόπου τρακτέρ με άροτρο για την άμεση διακοπή της φωτιάς στις γύρω εκτάσεις.


ε) Η καύση  θα αρχίσει από την άκρη και θα προχωράει προς το κέντρο.


στ) Σε περίπτωση μεταδόσεως της φωτιάς φέρετε ακέραιη την
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στις γύρω δασικές ,αγροτικές και αστικές εκτάσεις.


                                                                                  Χίος 13-9-09
ΠΥΡΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΙΟΥ