Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

13

 Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 13.30, στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
1. Συμμετοχή στην Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2009
2. Συμμετοχή στην Έκθεση Τουρισμού στο Λουγκάνο Ελβετίας
3. Προγραμματισμός Ν.Ε.Τ.Π. για το 2010.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Τ.Π.


    ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΥΚΟΥ