Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Σεμινάριο για τα Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Σεμινάριο για τα Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

20

 Σεμινάριο για τα Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ξεκινάει η Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη χιακή κοινωνία με εισηγητή τον καθηγητή Γιάννη Καρκαζή. Ο εν λόγω σεμιναριακός κύκλος πρόκειται να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 12 Απριλίου.