Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια Β. Αιγαίου: πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη με 8μηνες συμβάσεις

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη με 8μηνες συμβάσεις

9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εκδόθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), δύο (2) ατόμων, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, για κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΑΚΑΜ), καθώς και δύο (2) ατόμων, κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Περιφερειακών Τμημάτων ΑΚΑΜ, που εδρεύουν στη Χίο και στη Σάμο.
Για την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στη Μυτιλήνη, υποβλήθηκαν 50 αιτήσεις για δύο (2) θέσεις.
Για την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Χίο, υποβλήθηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις για μία (1) θέση.
Για την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στη Σάμο, υποβλήθηκαν πέντε (5) αιτήσεις για μία (1) θέση.
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: www.northaegean.gr