Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη: για την τύχη της Μαρίνας Χίου…

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη: για την τύχη της Μαρίνας Χίου…

7


Ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 9856/530/7.5.10) σχετικά με τους τουριστικούς λιμένες και την υφιστάμενη κατάσταση της μαρίνας Χίου, κατέθεσε, ο βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης.

Ο βουλευτής Ν. Χίου επισημαίνει για την περίπτωση της μαρίνας στην περιοχή Καστέλο της Χίου, ότι ενώ, από τη δεκαετία του 1990, έχουν δημιουργηθεί από τον Ε.Ο.Τ. λιμενικές εγκαταστάσεις , οι χερσαίες εγκαταστάσεις που θα καθιστούσαν το έργο λειτουργικό, με ευθύνη όλων των συναρμόδιων φορέων, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα σήμερα, η μαρίνα να παρουσιάζει εικόνες εγκατάλειψης.

Όπως υπογραμμίζει στο κείμενο της ερώτησής του ο Κ. Μουσουρούλης, ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας. Ωστόσο, λόγω των ελλείψεων σε λιμενικές υποδομές, αλλά και σε οργανωμένες μαρίνες, κυρίως στα νησιά, τα επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής αναγκάζονται, είτε να σταθμεύουν στους κεντρικούς λιμένες ή να καταφεύγουν σε ανταγωνίστριες, τουριστικά, χώρες που μπορούν να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.
Δεδομένου ότι η ανάπτυξη και εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων κατά τρόπο που να προσελκύει τουρισμό υψηλού εισοδήματος και να διασφαλίζει παράλληλα, το θαλάσσιο περιβάλλον, είναι επιτακτική και επειδή η αδικαιολόγητη εικοσαετής εγκατάλειψη μιας μεγάλης υποδομής στερεί από το νησί της Χίου μια ακόμη ευκαιρία για νέα πνοή στην εμπορική και τουριστική της δραστηριότητα, ο Κ. Μουσουρούλης ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

1. Προτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, να προβεί, στο πλαίσιο του Νόμου 2881/01, σε ενέργειες, προκειμένου να απομακρυνθούν τα επικίνδυνα, εγκαταλελειμμένα πλοία από τη μαρίνα της Χίου; Εάν ναι, προτίθεται ο αρμόδιος Υπουργός να δώσει άμεσα σχετική εντολή, αλλά και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα, ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες; Παρακαλώ να κατατεθεί ενημερωτικό σημείωμα των υπηρεσιών για το εν λόγω θέμα.


2. Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα χρόνια ζητήματα των υφιστάμενων τουριστικών λιμενικών υποδομών της χώρας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανάπτυξή τους, με βάση τη θέση, την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται, αλλά και την ευρύτερη προοπτική τους; Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλώ να κατατεθεί ενημερωτικό υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά με την εξέλιξη της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού.


3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να μελετήσει εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για την προώθηση υλοποίησης Έργων και Υπηρεσιών με μεθόδους προσέλκυσης Ιδιωτικών Κεφαλαίων, με Συμβάσεις Παραχώρησης ή άλλες μορφές συνεργασίας του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στους υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες της χώρας; Εάν ναι, θα εξετασθεί όλη η τυπολογία λύσεων, προκειμένου να προσαρμοσθεί στις ειδικές, τεχνικές και αναπτυξιακές, συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μια από τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές; Εξετάζεται, τυχόν αλλαγή χρήσης ή σύνθετη χρήση των υποδομών αυτών ανάλογα με τις ως άνω συνθήκες;


4. Πώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες για τα ερωτήματα 2 και 3 μεταξύ των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και στο εσωτερικό των εν λόγω Υπουργείων; Παρακαλώ στην απάντηση να γίνει αναφορά στα σχετικά ΦΕΚ.


5. Σε ποιά φάση βρίσκεται η διαδικασία προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου – επενδυτή, που θα αναλάβει την εκτέλεση των συμπληρωματικών έργων και τη χρήση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα Χίου, όπως ανέφερε πρόσφατα με έγγραφό της προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, η Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού; Παρακαλώ να κατατεθεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα καθώς και η σχετική διακήρυξη, εφόσον έχει δημοσιευθεί.


 


 


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης.press@moussouroulis.gr