Αρχική Νέα Τοπικά Επιστολή Γ.Γ. Περιφέρειας προς Δήμο Χίου, σχετικά το κτήριο οδού Λάδης

Επιστολή Γ.Γ. Περιφέρειας προς Δήμο Χίου, σχετικά το κτήριο οδού Λάδης

6

 

Επιστολή προς το Δήμαρχο Χίου απέστειλε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σοφία Θεολογίτου, “σχετικά με την υπόθεση της κατεδάφισης του δημοτικού κτιρίου, επί των οδών Κανάρη και Λάδης”.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

 

Παίρνοντας αφορμή από την έκταση δημοσιότητας που πήρε η ακύρωση της 417/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, αναφορικά με την υπόθεση γενικά της κατεδάφισης του Δημοτικού Κτιρίου επί των οδών Κανάρη και Λάδης και προκειμένου να υπάρξει σφαιρική ενημέρωση των πολιτών της Χίου, σας γνωρίζουμε ότι: Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί εποπτεία στους Δήμους και στις Κοινότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεών τους.
 Στη συγκεκριμένη υπόθεση της κατεδάφισης του δημοτικού κτιρίου, η Υπηρεσία μας ενήργησε μέσα στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι σκοπιμότητας, όπως συμφέρει κάποιους να ισχυρίζονται, λαμβάνοντας υπόψη την προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοτικού συμφέροντος στο να εξασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο.
Δηλαδή δεν προκύπτει ότι διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία με τρόπο επιμελή και αποδοτικό και προς το συμφέρον των δημοτών. Δε φαίνεται μέσα σε ένα γενικότερο σχεδιασμό της περιοχής ο τρόπος αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου ώστε να προκύπτει η ανάγκη κατεδάφισης. [άρθρο 178 παρ. 1 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.)]
 Η απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακύρωνε την 417/2009 απόφαση του Δ.Σ. Χίου απεστάλη στο Δήμο Χίου μέσω της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χίου) έχει αριθμό πρωτοκόλλου 8418/1044 και ημερομηνία υπογραφής 15.04.2010. Από τα παραπάνω στοιχεία της απόφασής μας προκύπτει εμφανέστατα ότι δεν υπάρχει ζήτημα αντιδεοντολογικής και απαράδεκτης ενημέρωσης κατά τον ισχυρισμό του κ. Δημάρχου Χίου αφού όπως ο ίδιος αναφέρει στο έγγραφό του, αναγράφεται στην Εφημερίδα Πολίτης της 19ης Απριλίου ότι έγινε η ακύρωση της απόφασης του Δήμου.
 Εξάλλου ο Δήμος Χίου έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 για να προσβάλλει την ακυρωτική απόφαση της Περιφέρειας, όπως ρητά αναφέρεται.
 Απ’ όλα τα παραπάνω, θέλουμε να τονίσουμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι Υπηρεσίες της δεν μπαίνουν ποτέ σε κομματικές αντιπαλότητες ούτε σε άλλου είδους σκοπιμότητες, όπως ίσως κάποιοι άλλοι επιθυμούν. Προτεραιότητα για μας είναι η νομιμότητα, η διαφάνεια και η εξυπηρέτηση του πολίτη.
 Γι’ αυτά αγωνιζόμαστε.

 


  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ