Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για Ίδρυση Ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για Ίδρυση Ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

37

 Ο Νομός Χίου δεκαετίες τώρα κατατάσσεται στην κορυφή των επιτυχιών που αφορούν στην εισαγωγή νέων στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περίπου 400 μαθητές/ριες εισάγονται ετησίως σε σχολές εσωτερικού χωρίς να προσμετρώνται οι νέοι που επιλέγουν πανεπιστήμια του εξωτερικού ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα για την απόκτηση κάποιου μεταλυκειακού τίτλου.
Το γεγονός αυτό στηρίζεται στην ισχυρή πολιτιστική παράδοση του νησιού, στο ικανοποιητικό οικονομικό επίπεδο των κατοίκων αλλά κυρίως στην διάθεση και επιθυμία των οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους ως αποτέλεσμα της έλλειψης εναλλακτικών προτάσεων και λύσεων στο νησί. 
Σήμερα εκτιμάται το μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού πληθυσμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολουθεί εκπαιδευτικά μαθήματα  εκτός του σχολείου για να καλύψει τόσο σχολικές όσο και εξωσχολικές απαιτήσεις.
Ο μαθητικός πληθυσμός του Νομού ανέρχεται σε 7,000 περίπου μαθητές από τους οποίους οι 3,300 είναι μαθητές γυμνασίων και οι 1,800 μαθητές λυκείων.
Ακόμη υπάρχει μεγάλος αριθμός αδιόριστων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων ο ακριβής αριθμός των οποίων όμως δεν είναι γνωστός.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα, και κυρίως στην Αθήνα, λειτουργούν πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που καλύπτουν τόσο την πρωτοβάθμια όσο και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρκετά από αυτά προσφέρουν υψηλές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που μεταφράζεται σε σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια και  υλικοτεχνική υποδομή και βεβαίως πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό.
Στις υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνεται η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, η εστίαση, ενισχυτική διδασκαλία, ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, μουσική, θέατρο, κ.λ.π.)   ενώ διαθέτουν χώρους πολλαπλών ή ειδικών χρήσεων (εργαστήρια, βιβλιοθήκες, γυμναστήριο, πισίνα, αίθουσες εκδηλώσεων κ.λ.π.).
Τα τελευταία χρόνια η απαξίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των οικογενειών στρέφει ολοένα και περισσότερους μαθητές στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Στο Νομό Χίου δεν υπάρχουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίθετα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας λειτουργούν  αρκετοί  παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Επίσης με επιτυχία λειτουργούν φροντιστήρια, ενώ εξαιρετικά διαδομένα είναι τα κατ΄ οίκον ιδιαίτερα μαθήματα για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 
Ειδικότερα στο νομό λειτουργούν 51 διαφορετικές ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές εκ των οποίων 12 φροντιστήρια ξένων γλωσσών, 6 φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, 6 παιδικοί σταθμοί, 8 σχολές μουσικής ενώ ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διδάσκουν κατ’ οίκον είναι απροσδιόριστος. 
Εκτιμάται ότι οι μηνιαίες οικογενειακές  δαπάνες για ένα μαθητή γυμνασίου ανέρχονται σε 240 €, ενώ οι αντίστοιχες για ένα μαθητή λυκείου υπερβαίνουν τα 360 €.
Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα κάλυψης ειδικών μαθημάτων όπως είναι η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός και οι ξένες γλώσσες.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Μέχρι σήμερα για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενισχύσεων και κινήτρων η ιδιωτική εκπαίδευση δεν αποτελεί επιλέξιμο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να ευεργετηθεί με οιονδήποτε τρόπο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η αξιοποίηση της δυναμικής που εμφανίζουν οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με τα σημαντικά ποσά που δαπανούν οι οικογένειες για την εκπαίδευση των παιδιών τους συνιστά επενδυτική ευκαιρία.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί ο προσανατολισμός στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των μαθητικών αναγκών, στην εξοικονόμηση πόρων στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στην δημιουργία ελεύθερου χρόνου στους μαθητές. 
Η ίδρυση ιδιωτικού διδακτηρίου μέσης εκπαίδευσης (γυμνάσιο – λύκειο) στη Χίο εμφανίζει καταρχήν ικανοποιητικές προοπτικές λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει άλλη ανταγωνιστική δραστηριότητα στο νησί σε συνδυασμό με τις ήδη υψηλές δαπάνες που καταβάλλουν οι οικογένειες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών.
Η πιθανή συνεργασία μάλιστα με αντίστοιχα εγνωσμένης αξίας εκπαιδευτήρια των Αθηνών ή του εξωτερικού θα εισφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία και αξιοπιστία ή και διασύνδεση με πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Το εκπαιδευτήριο θα πρέπει να είναι εξατάξιο 300 μαθητών  και θα απασχολεί περίπου 30 εργαζόμενους.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το εγχείρημα απαιτεί προηγούμενη συστηματική οικονομοτεχνική διερεύνηση αφού οι απαιτούμενες υποδομές (σε κτίρια, εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα) απαιτούν την δέσμευση  σημαντικών κεφαλαίων.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΗ Πανσπουδαστική για το επίδομα των 1.000 €
Επόμενο άρθροΟ Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ