Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

5

 ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     
           Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2010-2011. 
     
          Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2010-2011, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν σ’ αυτό οφείλουν να υποβάλουν αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως και 31 Μαΐου  στο Μουσικό Σχολείο ή στο Δημοτικό Σχολείο που οι μαθητές φοιτούν, απ’ όπου θα προμηθεύονται και το έντυπο της αίτησης.
             Στο Μουσικό Γυμνάσιο εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2010-2010 θα διενεργηθεί μεταξύ 18 και 24 Ιουνίου από επιτροπή που θα οριστεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά  σε ένα μουσικό όργανο.
            Για περισσότερες  πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στo Μουσικό Σχολείο τηλ: 22710-81360.     
                                              


                                                               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                            
                                                                Ειρήνη Σ. Χούλη