Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Επιστολή Μουσουρούλη για Ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης στον Νομό Χίου

Επιστολή Μουσουρούλη για Ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης στον Νομό Χίου

6

Θέματα που αφορούν τα ζητήματα της αγροτικής ανάπτυξης στο νομό μας, από το Χιακό Πρόβατο και τις Ιχθυοκαλλιεργητικές Μονάδες μέχρι το φράγμα Κόρης Γεφύρι και το ΠΟΠ προϊόν της μαστίχας, αναφέρει σε επιστολή του στην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ.Μπατζελή, ο βουλευτής της ΝΔ Κωστής Μουσουρούλης.

Αναλυτικά αναφέρει:


 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Γνωρίζετε ότι η στήριξη και η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο αλλά και για και την τόνωση των τοπικών οικονομιών.


Γνωρίζετε επίσης, ότι η γεωργία πρέπει να συνεχίσει να καταλαμβάνει σημαντική θέση στην ανάπτυξη της χώρας μας, λόγω της συμβολής της στην επισιτιστική ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.


Πρόκειται για μεγάλες και ουσιαστικές προκλήσεις τις οποίες οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ένα μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Στο πνεύμα αυτό, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ασφαλώς και πρέπει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την πολυλειτουργικότητα του αγροτικού τομέα, ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει, να μπορεί, με εξειδικευμένη στρατηγική και πολιτικές, να απαντά στις προκλήσεις που προανέφερα, ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα όπου, τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται με μεγάλη ένταση.


Με βάση τα ανωτέρω, η εξειδίκευση των στρατηγικών επιλογών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και κατά Νομό αποκτά κυρίαρχη σημασία. Στην εξειδίκευση αυτή πρέπει, βεβαίως, να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες και δυνατότητες αλλά και οι προοπτικές που υπάρχουν ή που μπορούν να δημιουργηθούν.


Ειδικότερα για το Νομό Χίου, όπως παρουσιάζω ακολούθως, τόσο οι δυνατότητες, όσο και οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες λόγω της ύπαρξης δυναμικών κλάδων όπως η μαστιχοκαλλιέργεια η ιχθυοκαλλιέργεια, η αλιεία και η κτηνοτροφία, κλάδοι στους οποίους, κατά παράδοση, απασχολείται σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.


Στο γεγονός αυτό, αλλά και στις ιδιαίτερες εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το Νομό μας οφείλεται και η παραγωγή παραδοσιακών – βιολογικών επώνυμων προϊόντων, καθώς και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξής τους.


Χαρακτηριστικό του πρωτογενούς τομέα του Νομού Χίου είναι επίσης η δεσπόζουσα θέση του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιούνταν κατά το 2005, 26 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης των 12,7 εκ. Ευρώ. Σημειώνω ότι τη χρονική περίοδο 2000 – 2007, η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κάθε κλάδου στο Νομό, σε τρέχουσες τιμές, κινήθηκε ανοδικά με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,52% και διαμορφώθηκε το 2007 σε 731 εκατ. Ευρώ. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κλάδους που παρουσίασαν ανοδική τάση, ο κλάδος της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας σημείωσε, την περίοδο αυτή, πτώση και από 79 εκ. Ευρώ το 2000 ανήλθε σε 66 εκ. Ευρώ το 2007. Τα στοιχεία αυτά, δημιουργούν, όπως αντιλαμβάνεστε,  έντονη ανησυχία.


Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με τον αρμόδιο για τον Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Κοζάνης, κ. Γιώργο Κασαπίδη, πραγματοποιήσαμε πρόσφατα σειρά επισκέψεων σε φορείς και παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα στη Χίο, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις, να καταγράψουμε λύσεις και να επεξεργασθούμε προτάσεις για την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξής του.


Παραθέτω ακολούθως ορισμένα από τα προβλήματα αλλά και προβληματισμούς που αναπτύσσονται στο Νομό μας :


­ Υψηλά μεταφορικά κόστη για τα τοπικά προϊόντα αλλά και για την προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων. Ειδικότερα για τις ζωοτροφές, παρά το καθεστώς επιδότησης, η υποχρέωση αγοράς και αποθήκευσής τους με ορίζοντα τριμήνου σε συνδυασμό με την καθυστέρηση πληρωμών από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών, καθιστούν το κόστος σχεδόν απαγορευτικό τόσο από οικονομικής απόψεως όσο και λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων.


­ Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Η αλιεία, η εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής γόνου, είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη σχετική σημασία στο Νομό λόγω του έντονα εξαγωγικού προσανατολισμού του αλλά και λόγω των θέσεων εργασίας που δημιουργεί και διατηρεί. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, οι περισσότερες μονάδες παραγωγής λειτουργούν υπό «αίρεση». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ο δεύτερος σε αξία εξαγωγών στην αγροτική οικονομία της χώρας, μετά τον κλάδο της ελαιοκομίας.


­ Έλλειψη σχεδιασμού και ειδικών μέτρων για την αλιεία στη Χίο αλλά και ευρύτερα στις λοιπές νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές. Για τα θέματα αυτά έχω ήδη καταθέσει σχετικές ερωτήσεις (5689/5.2.2010 και 9122/22.4.2010).


­ Υψηλά κόστη παραγωγής των θερμοκηπευτικών εγκαταστάσεων. Η μεγάλη καθυστέρηση προκήρυξης των διαγωνισμών αξιοποίησης των βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων που υπάρχουν στην περιοχή μας, αποτρέπει τους αγρότες από την απαραίτητη, κατά τη γνώμη μου, στροφή στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της φθηνής και καθαρής ενέργειας που προσφέρει η γεωθερμία.


­ Έλλειψη κέντρου γενετικής βελτίωσης του χιώτικου προβάτου. Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι η συγκεκριμένη φυλή αποτελεί την πρώτη γαλακτοπαραγωγική φυλή στον κόσμο και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλή πολυδυμία κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή ζήτησή της, τόσο από χώρες της Ευρώπης όσο και της Ασίας, στο πλαίσιο της σταβλισμένης κτηνοτροφίας.


­ Αδυναμία ανταπόκρισης στις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις διατήρησης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του οικιστικού – γεωργικού συνόλου. Ειδικότερα, στον Κάμπο της Χίου όπου συνυπάρχουν αρμονικά η κατοικία με τις γεωργικές λειτουργίες, το άδικο φορολογικό καθεστώτος που επικρατεί στην περιοχή αλλά και η έλλειψη υδάτινων πόρων, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες τόσο για τη συντήρηση, όσο και για την εκμετάλλευση ενός μοναδικού στην Ελλάδα, οικιστικού – γεωργικού συνόλου. Σημειώνω ότι για το φορολογικό καθεστώς τόσο η Βουλευτής του Νομού κα Ε.Τσουρή, όσον και εγώ έχουμε ενημερώσει σχετικά το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και αναμένουμε τις ενέργειές του.


­ Έλλειψη εθνικού στρατηγικού σχεδίου για το μοναδικό παγκοσμίως προϊόν της μαστίχας. Αν και τα βήματα που έχουν γίνει έως σήμερα είναι ιδιαίτερα θετικά, τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη με βάση το μοναδικό αυτό προϊόν, είναι τεράστια, λαμβάνοντας υπόψη και το υψηλό ποσοστό ακαλλιέργητων σχοίνων που υπάρχουν. Το άνοιγμα σε νέες αγορές και σε νέους τομείς μπορεί να αποφέρει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στον τόπο και να βελτιώσει το οικονομικό επίπεδο των μαστιχοπαραγωγών


­ Χαλαρή προστασία της μαστίχας ως ΠΟΠ. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, προκειμένου να διαφυλάξει το προϊόν από ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα που με διάφορους τρόπους προσπαθούν να το οικειοποιηθούν.


­ Πολύμηνη καθυστέρηση ενεργοποίησης των προγραμμάτων που αφορούν τους νέους αγρότες. Δυστυχώς, επαληθεύτηκε ο κίνδυνος αισθητής μείωσης του αναλογούντος ποσού με βάση το οποίο νέοι αγρότες προέβησαν σε τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος.


­ Έλλειψη προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης  των αγροτών σε σύγχρονες μεθόδους καλλιεργειών καθώς και σε επιτυχημένες πρακτικές. 


­ Πολύμηνη καθυστέρηση επανενεργοποίησης του προγράμματος «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων». Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αναβολή του προγραμματισμού ομάδων παραγωγών που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να τα επανατοποθετήσουν στην αγορά.


­ Πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών ενταγμένων έργων των ΟΤΑ. Είναι γεγονός ότι οι καθυστερήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού του Νομού μας. Το θέμα αυτό είχα την ευκαιρία να σας το επισημάνω κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Επερώτησης (αρ. πρωτ. 32/25/24.3.2010) σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής που έλαβε χώρα στις 26.4.2010.


­ Εικονικές εγγραφές μεταναστών στα μητρώα του ΟΓΑ. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν μετανάστες που ενώ απασχολούνται σε άλλου είδους δραστηριότητες, εγγράφονται στα μητρώα του ΟΓΑ με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του οργανισμού.


­ Πολλαπλές καθυστερήσεις σε έργα υποδομής μεγάλης σημασίας για τη Χίο όπως το φράγμα «Κόρης Γεφύρι».


Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο (1) ταμίευσης ύδατος στη Χίο. Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρήλθε από την περαίωση της κατασκευής του σώματος του φράγματος, εξαιτίας της παρατεινόμενης διακοπής των εργασιών και λόγω του τρόπου κατασκευής (σκληρό επίχωμα) και των έντονων κλίσεων των εξωτερικών παρειών του (περίπου 75 μοιρών), φαίνονται έντονα σημάδια απόπλυσης που εντείνονται στα χαμηλότερα σημεία στη βάση του. Αποτέλεσμα τούτων είναι η αποκάλυψη, σε μεγάλο μήκος, των διάτρητων πλαστικών κατακορύφων σωλήνων2 επενδυμένων με γεωύφασμα. Λόγω της γύμνωσής τους και της κατάπτωσης του γύρωθεν επιχώματος, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη κάλυψης του κενού που δημιουργήθηκε, προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν για την απαγωγή των υδάτων. Επιπλέον ο σιδηροπλισμός που έχει ήδη τοποθετηθεί σε τμήμα της ανάντη παρειάς, από τη στέψη μέχρι τη βάση του φράγματος, παρουσιάζει έντονα σημάδια οξείδωσης καθ’ όλη την επιφάνεια, γεγονός που προβληματίζει αν επιτρέπεται η σκυροδέτηση ή τυχόν απαιτείται επανατοποθέτηση μετά από καθαρισμό ή χρήση νέου σιδηροπλισμού.


Ο πιο πάνω προβληματισμός επιτείνεται και από το γεγονός, τόσο της απόπλυσης, όσο και από την μακροσκοπική αίσθηση που δίνουν τα υλικά του κυρίως σώματος του φράγματος, που ενδέχεται να περιέχουν ικανό ποσοστό αργίλου, το οποίο, πέραν των άλλων, εγκλωβίζει μεγάλες ποσότητες υγρασίας. Σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής της τελευταίας σφραγιστικής στρώσης της στέψης με οπλισμένο σκυρόδεμα, θα πρέπει να διερευνηθεί τυχόν διαχρονική επιρροή της υγρασίας του σώματος του φράγματος που θα εγκλωβιστεί μόνιμα σε αυτό επί του σιδηροπλισμού. Λόγω της ακαμψίας και των έντονων κλίσεων του σώματος του φράγματος, σε σχέση με παλαιότερη μελέτη που προέβλεπε κεντρικό αργιλικό πυρήνα και βραχοριπές, ανάντη και κατάντη ήπιων κλίσεων (3:1), θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αστοχίας (θραύσης) του φράγματος στο μέλλον.


Οι ανωτέρω προβληματισμοί, που παραθέτω με κάθε επιφύλαξη, ανέκυψαν στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποίησα στο έργο και συζητήσεων με ειδικούς. Ωστόσο, δεδομένης της σοβαρότητάς τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας οφείλουν να διερευνήσουν εάν και κατά πόσον ευσταθούν.


Κυρία Υπουργέ,


Τα ανωτέρω αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα που απασχολούν το Νομό μας για τα οποία έκρινα σκόπιμο να σας ενημερώσω προσωπικά ενόψει επίσκεψής σας στο Νομό μας, με την ελπίδα ότι θα τύχουν της άμεσης προσοχής σας.


Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.


Με τιμή


Κωστής Μουσουρούλης

1  Το φράγμα «Κόρης Γεφύρι[0]», κατασκευάζεται από σκληρό επίχωμα με ανάντη πλάκα προστασίας από οπλισμένο σκυρόδεμα και υπερχειλιστή, ώστε να είναι δυνατή η υπερπήδησή του από τα νερά των πλημμυρών. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι απαλλοτριώσεις, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον γεωτεχνικό και ποιοτικό έλεγχο του έργου, η σύνδεση του ταμιευτήρα και των νερών εγκαταστάσεων με αρδευτικά δίκτυα και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας της οδού περιμετρικά του ταμιευτήρα.
2  Οι σωλήνες αυτοί καταλήγουν και συνδέονται με όμοιους σωλήνες υπό κλίση που προορίζονται για την απαγωγή των υδάτων που συγκεντρώνονται κατάντη του φράγματος.