Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Μουσουρούλη για κίνδυνο αποδυνάμωσης εκπροσώπησης Ελλάδας στο εξωτερικό

Ερώτηση Μουσουρούλη για κίνδυνο αποδυνάμωσης εκπροσώπησης Ελλάδας στο εξωτερικό

4

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό επισημαίνει με Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης εγγράφων (Αρ. πρωτ. 10649/634-26-05-2010) που κατέθεσε, σήμερα, ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης.


Στο κείμενο της Ερώτησής του ο Κωστής Μουσουρούλης υπογραμμίζει ότι σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει μεγάλη και άμεση ανάγκη πολύπλευρης στήριξης στο εξωτερικό,  οι πρεσβείες και τα προξενεία μας κινδυνεύουν να αποδυναμωθούν από το στελεχιακό τους δυναμικό, λόγω της υποβολής αιτήσεων μετάθεσης στην κεντρική υπηρεσία διπλωματών και υπαλλήλων που προκαλείται από τη φορολόγηση της αποζημίωσης για έξοδα διαβίωσης που λαμβάνουν. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, ειδικά σε χώρες όπου δεν λειτουργούν ελληνικά σχολεία.


Επίσης, ο Βουλευτής Ν. Χίου επισημαίνει τη δυσχερή θέση που έχει περιέλθει η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στις Βρυξέλλες, η οποία φέρει την ευθύνη εκπροσώπησης της Ελλάδας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς, εδώ και επτά μήνες, παραμένουν κενές θέσεις χειριστών σε πολύ ευαίσθητα θέματα, όπως τα χρηματοπιστωτικά, τα τελωνειακά, του προϋπολογισμού κ.α. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, καθιστά αδύνατη την κάλυψη των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου (230 περίπου), οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην υποστήριξη των Επιτροπών Μονίμων Αντιπροσώπων, όσο και των Συμβουλίων Υπουργών.
 
Ο Κ. Μουσουρούλης τονίζει ότι σε αυτή την ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική συγκυρία είναι αδιανόητη η ακολουθούμενη  πρακτική αποδυνάμωσης των υπηρεσιών που προασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα και απαιτείται η αποκατάσταση της ηρεμίας στις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, προκειμένου να αφοσιώνονται απρόσκοπτα στα καθήκοντά τους. Καταλήγοντας, ο Βουλευτής Ν. Χίου ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:


1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση, προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση της εκπροσώπησης της χώρας μας στο εξωτερικό, ιδίως στις κρίσιμες, για τη χώρα μας, Πρεσβείες και Μόνιμες Αντιπροσωπείες;


2. Έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο ή προτίθεται να προχωρήσει σε μερικό ανασχεδιασμό των Ελληνικών διπλωματικών αποστολών, καθορίζοντας άμεσες προτεραιότητες; Εάν ναι, ποια είναι τα κριτήρια, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής;


3. Επανεξετάζεται το ζήτημα  της φορολόγησης της αποζημίωσης εξωτερικού που λαμβάνουν διπλωμάτες και υπάλληλοι ή κάποια άλλη αντισταθμιστική παροχή που θα τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες, όπου υπηρετούν, ώστε να μπορούν να αφοσιώνονται απρόσκοπτα στα κύρια καθήκοντά τους;


4. Έχουν ληφθεί μέτρα για την έγκαιρη παράταση της απόσπασης ή την τοποθέτηση, κατά προτεραιότητα, στελεχών στη Μ.Ε.Α. στις Βρυξέλλες; Παρακαλώ να κατατεθεί (α) πίνακας με τις οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές και (β) κατάλογος με τις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου, όπου η εκπροσώπηση της Ελλάδας δεν είναι συστηματική.