Αρχική Νέα Τοπικά 10 Φόρουμ του Insuleur- Νησιωτικών Επιμελητηρίων- στη Μαγιόρκα

10 Φόρουμ του Insuleur- Νησιωτικών Επιμελητηρίων- στη Μαγιόρκα

8


 

 Το 10 Φόρουμ του Insuleur θα λάβει χώρα στην Μαγιόρκα στις 10 και 11 Ιουνίου
Το Φόρουμ, με τίτλο «Για μια Ευρώπη Πράσινων Νησιών: Επιχειρήσεις και Νησιωτική Ανάπτυξη», θα ασχοληθεί με την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών Πάλμα, 24 Μαΐου 2010. Το 10ο Φόρουμ του Insuleur θα λάβει χώρα στη Μαγιόρκα στις 10 και 11 Ιουνίου, διοργανωμένο από το Επιμελητήριο της Μαγιόρκα και το Insuleur, το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δίκτυο Insuleur διοργανώνει ετησίως ένα διεθνές Φόρουμ για να κάνει ανασκόπηση στα κύρια θέματα που επηρεάζουν τα νησιά και τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή η εκδήλωση, που συμπίπτει με τη 10η επέτειο του δικτύου, θα ασχοληθεί με την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών και θα απαρτίζεται από ένα έξοχο πάνελ Ευρωπαίων ειδικών, το οποίο θα αναλύσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές οικονομίες.

Τα νησιά πάντα ξυπνούσαν την εικόνα ενός παραδείσου, αλλά σήμερα τα πράσινα τοπία τους και η γαλάζια θάλασσα που τα περιτριγυρίζει συνεχώς απειλούνται.  Στην έρευνα τους να κρατήσουν ένα καλό πρότυπο ζωής των νησιωτικών πληθυσμών και να ανταγωνιστούν στο σύμπλεγμα της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας, οι οικονομίες των νησιών συχνά υφίστανται θυσίες στα οικοσυστήματα τους, που είναι από τα σημαντικότερα προσόντα τους. Η έλλειψη πόρων έχει σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομίες των νησιών. 


Σήμερα τα νησιά αντιμετωπίζουν επίσης την πρόκληση της αειφόρου ανάπτυξης. Ποιο μπορεί να είναι το μοντέλο βιωσιμότητας που πρέπει να υιοθετήσει ένα νησί; Τι είδους αειφόρος ανάπτυξη θα πρέπει να αναληφθεί σε μια μικρή νησιωτική περιοχή; Ποιος είναι ο ρόλος των νησιωτικών επιχειρήσεων σε αυτή τη διαδικασία; Ποιοι είναι οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που μια νησιωτική επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας;


Το 10ο  Φόρουμ του INSULEUR προορίζεται να δράσει σαν κέντρο συζήτησης αυτών των ερωτημάτων και άλλων με εκπροσώπους των 45 Νησιωτικών Επιμελητηρίων, με εκπροσώπους τοπικών, εθνικών και Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, ακαδημαϊκούς ειδικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που υπερασπίζονται  νησιωτικές περιφέρειες.   Στα τρία πάνελ και στην πολιτική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η ιδέα είναι να αναλυθούν οι αξίες και τα προβλήματα βιωσιμότητας στα νησιά, η ολοκλήρωση των ανανεώσιμων ενεργειών και μια κατάλληλη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων στα νησιά, καθώς και μια αειφόρος ανάπτυξη σαν πλαίσιο αναφοράς για ένα ποιοτικό τουρισμό.