Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Επιστολή Μουσουρούλη για Αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας

Επιστολή Μουσουρούλη για Αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας

30

 Επιστολή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, απέστειλε ο βουλευτής Χίου της ΝΔ Κωστής Μουσουρούλης με θέμα την “Αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας στη χώρα μας”

Σε αυτήν αναφέρει:


Kυρία Υπουργέ,


Όπως ενδεχομένως να θυμάστε, στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»», αναφέρθηκα στο θέμα της Γεωθερμίας, επισημαίνοντας τη σημαντική υστέρηση που καταγράφεται, ως προς την αξιοποίηση των πεδίων της χώρας, ιδίως αυτών «χαμηλής θερμοκρασίας» που υπάγονται στις αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών.


Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι με το Νόμο 3734/2009 επήλθε σημαντική βελτίωση του Νόμου 3175/2003 και ότι, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (2005– 2009), εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις «χαρακτηρισμού» τριάντα εννέα (39) βεβαιωμένων και πιθανών πεδίων σε ολόκληρη τη χώρα. Ειδικότερα, πέραν του «χαρακτηρισμού» των νέων γεωθερμικών πεδίων, πολλά από τα υφιστάμενα γεωθερμικά πεδία έχουν προσδιορισθεί με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια. Παράλληλα, με την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης των γεωθερμικών πεδίων (ΥΑ Δ9Β,Δ/Φ166/οικ 18513/ΓΔΦΠ 3512 ΦΕΚ Β’ 1819/2009), μέσω πλήρους πινακοποίησης των κριτηρίων, η διαδικασία κατέστη απολύτως διαφανής, ενώ απλουστεύτηκε σημαντικά. 


Ωστόσο, παρά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας από πλευράς του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, από την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, το Σεπτέμβριο του 2009, και μέχρι στιγμής, σε καμία περιοχή της χώρας δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την εκμίσθωση των γεωθερμικών πεδίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή της Χίου, όπου υφίστανται δύο (2) βεβαιωμένα και δύο (2) πιθανά πεδία στις περιοχές των Νενήτων και των Θυμιανών, για τα οποία έχω εγκαίρως ενημερώσει τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρεια με τη συνημμένη επιστολή μου.

Επιπλέον, πληροφορούμαι ότι οι υπηρεσίες των Περιφερειών, όπου έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για την εκκίνηση διαγωνισμών αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων, δικαιολογούν την αδράνειά τους με το επιχείρημα ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του Νόμου 3175/2003, όπως συμπληρώθηκε από τον 3734/09, σχετικά με τους όρους της άδειας διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές χρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι οι διαγωνισμοί ουδόλως επηρεάζονται από την έλλειψη της απόφασης αυτής, καθώς η σχετική βαθμολόγηση γίνεται μέσω του πίνακα 3 του παραρτήματος της Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τους όρους και τη διαδικασίες μίσθωσης (ΥΑ Δ9Β,Δ/Φ166/οικ 18513/ΓΔΦΠ 3512 ΦΕΚ Β’ 1819/2009).


Περαιτέρω, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στο Σχέδιο Νόμου για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που ψηφίζεται σήμερα, (α) δεν υπάρχει καμία ειδική αναφορά σχετικά με την παραχώρηση της αρμοδιότητας για τη μίσθωση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας σε κανένα διοικητικό επίπεδο, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει νομικές περιπλοκές στην όποια διαδικασία διαγωνισμών και (β) η χορήγηση άδειας για τη χρήση ενεργειακών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης μετατοπίζεται από τον Νομάρχη στον αιρετό Περιφερειάρχη γεγονός, που ειδικά στις νησιωτικές περιφέρειες, αναμένεται να επιβραδύνει περαιτέρω τις διαδικασίες.


Κυρία Υπουργέ,


Κατόπιν όλων αυτών, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αναλάβετε πολιτική πρωτοβουλία για την απεμπλοκή του ζητήματος, προκειμένου ένας σημαντικός ανανεώσιμος φυσικός πόρος, όπως η γεωθερμία να μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να προσφέρει πολλαπλά στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας.


 Με τιμή


 


Κωστής Μουσουρούλης


 


Συνημμένα: Επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Β. Αιγαίου από 14.12.2009.