Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ: για την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ: για την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος

9

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η Ένωση Ελλήνων Χημικών επιθυμεί να σημειώσει τις εκτιμήσεις της και τις προτάσεις της δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα,
Η ΕΕΧ πιστεύει ότι η επιδείνωση των οικονομικών δεικτών δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για επιβράδυνση πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της διατήρησης των φυσικών πόρων.
Μια σειρά από σημαντικές οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες της εθνικής οικονομίας εξαρτώνται απόλυτα από την ποιότητα και την αειφορία των φυσικών πόρων.
Ο τουρισμός, η πρωτογενής αγροτική παραγωγή, η δευτερογενής παραγωγή αγροτικών προϊόντων και η μεταποίηση τους απλά δεν αναπτύσσονται σε ένα διαρκώς υποβαθμιζόμενο περιβάλλον.
Η ΕΕΧ θέλει με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος να σημειώσει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία δεν είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη και στην ευημερία αλλά όντας απαραίτητα προαπαιτούμενα είναι επίσης και καταλύτες για την νέα ανάπτυξη που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα.
Η δρομολόγηση και επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να λάβει επιτέλους χαρακτήρα προώθησης μικρών και ευέλικτων σχημάτων που θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους π.χ. στα σπίτια, στην αγροτική παραγωγή, στις μικρές τουριστικές μονάδες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μονάδες αφαλάτωσης, στα σχολεία, στα δημόσια κτήρια με μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, με αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας από την αγροτική δραστηριότητα.  Το ισχύον και το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να ανακατευθυνθεί και προς αυτόν το προσανατολισμό και όχι μόνον σε μεγάλες και πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις που μπορούν να στηριχθούν μόνον από πολύ μεγάλα επενδυτικά σχήματα.
Η ανατροπή της σημερινής κατάστασης στην διαχείριση των αστικών απορριμμάτων προϋποθέτει ξεκάθαρες επιλογές και απόλυτη προσήλωση στην ιεράρχηση των στόχων. Έτσι, ολοκληρωμένες δράσεις και πολιτικές για τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, για την επαναχρησιμοποίηση υλικών και για την ανακύκλωση προηγούνται των αντίστοιχων δράσεων και πολιτικών για την ενεργειακή αξιοποίηση. Παράλληλα, ο διακηρυσσόμενος  σεβασμός στις οικονομικές θυσίες των πολιτών της χώρας επιτάσσει πλήρη έλεγχο των πόρων που θα διατεθούν για την υλοποίηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων και αναλυτική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας κατασκευής τους σε συνάρτηση με τον στόχο που επιτυγχάνουν.  
Μεταρρυθμίσεις όπως η ενεργειακή επιθεώρηση και αδειοδότηση κτιρίων θα πρέπει να έχουν όραμα, βάθος, προοπτική. Ο αυτοπεριορισμός τους σε μια διαδικασία αδειοδότησης και αναπαραγωγής κλειστών επαγγελματικών συστημάτων στερεί τη μεταρρύθμιση από οποιοδήποτε καινοτομία. Η προώθηση ανοικτού επαγγελματικού συστήματος που δεν θα περιορίζεται από ένα επιμελητήριο, η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων τυποποίησης, πιστοποίησης και δοκιμών σε νέα δομικά προϊόντα και συστήματα δόμησης θα μπορούσε να δώσει αναπτυξιακή πνοή σε αυτή τη μεταρρύθμιση.
Η σχεδιαζόμενη διοικητική ενοποίηση στον α΄ και στον β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνιστά επιτέλους την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των απορριμμάτων αλλά και της ανάπτυξης και χωροθέτησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Για μεγάλη χρονική περίοδο, το από νομοθετικό πλαίσιο που καθορίστηκε κυρίως εξωγενώς από την Ε.Ε συνδυάσθηκε με μια δαιδαλώδη εθνική νομοθετική και διοικητική δομή ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αδιέξοδα τόσο για την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής όσο και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο θεσμός των περιβαλλοντικών μελετών και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης φοβόμαστε ότι κατέληξε ένας μηχανισμός αναπαραγωγής κειμένων που κανείς δεν ελέγχει ουσιαστικά, τεχνικά και επιστημονικά, ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου και μιας δραστηριότητας αποτελούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την επιβράδυνση ενός έργου και την επιτάχυνση ενός άλλου μέσα σε ένα γραφειοκρατικό πλαίσιο αποφάσεων της αυτοδιοίκησης. Η διαφάνεια, η διεπιστημονικότητα, η ορθή χρήση της εμπειρογνωμοσύνης αλλά η στρατηγική σε βάθος χρόνου ανασκόπηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και της προοπτικής μιας περιοχής, μιας περιφέρειας αποτελούν μονόδρομο για οποιαδήποτε αναπτυξιακή δράση.
Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για τα “πράσινα επαγγέλματα”. Σημειώνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση ότι το υπό διαβούλευση “Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων” θα πρέπει με σαφήνεια, αντικειμενικότητα και επιστημονικότητα να προδιαγράψει το σύστημα γνώσεων και δεξιοτήτων στο τομέα του περιβάλλοντος και να επιλύσει χρόνια προβλήματα συντεχνιακών πρακτικών και περιχαρακώσεων. Η ύπαρξη επιστημονικού και τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού για τον έλεγχο και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την πράσινη ανάπτυξη είναι δεδομένη. Όμως η καταγραφή, η κατάρτιση και η συσσώρευση τεχνογνωσίας μπορεί να υλοποιηθεί μόνον με μια σωστή προσέγγιση της διεπιστημονικότητας σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποδομή και δυναμικό για την επένδυση του μέλλοντος της χώρας στην “πράσινη” (ή για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που πρώτοι οι χημικοί εισήγαγαν στην ελληνική ορολογία πριν από 18 χρόνια) στην αειφόρο ανάπτυξη.
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ας είναι η αφορμή να δούμε όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι ποια είναι τα προβλήματα που επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Δεν είναι το περιβάλλον και η ανάγκη προστασίας του. Είναι η προσκόλληση του αναπτυξιακού μοντέλου σε πρακτικές του παρελθόντος.