Αρχική Νέα Τοπικά Να “επανεντροχιασθούν” καλεί τους συνδικαλιστές ιερείς ο Μητροπολίτης, ειδάλλως…

Να “επανεντροχιασθούν” καλεί τους συνδικαλιστές ιερείς ο Μητροπολίτης, ειδάλλως…

6

   

Με επιστολή του προς τα μέλη του Συνδέσμου Ιερέων Χίου και με αφορμή τη διαμαρτυρία του Συνδέσμου για μη τήρηση της τυπικής διαδικασίας στην περίπτωση χειροτονίας ιερέα , ο Μητροπολίτης Χίου κ. Διονύσιος προσκαλεί «να επανεντροχιασθήτε εις την κανονικήν και εκκλησιολογικήν πορείαν της εκκλησίας, ειδάλλως θα αναγνασθώ να ενεργήσω σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνας, την τήρηση των οποίων υποσχέθηκα στην Ομολογία της Χειροτονίαςμου, αλλά και κατοχυρώνει το άρθρον 3 του Ελληνικού Συντάγματος.
   
      
   Συγκεκριμένα στην επιστολή του αναφέρει ότι:
 

 

  Δίχως τη δική του ευλογία και χωρίς να το γνωρίζει, σύστησαν σωματείο με σκοπούς πνευματικούς και «συνδικαλιστικούς». Σημειώνοντας ότι για τη μεν πνευματική δράση παρέβλεψαν πλήρως τον πνευματικό υπεύθυνο επίσκοπο ενώ για τους συνδικαλιστικούς δεν υπάρχει διάκριση έναντι ποιου στέφεται η «αγωνιστική δράσις» του σωματείου, ο Μητροπολίτης Χίου σημειώνει ότι για τα εφημεριακά προβλήματα που τυχόν χρειάζονται την παρέμβαση του Δημοσίου, ο ίδιος είναι στο πλευρό όλων των κληρικών ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη του σωματείου.
   «Δυστυχώς, όμως, έχει γίνει αντιληπτόν, ότι οι κινήσεις και δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. του σωματείου στρέφονται πλέον κατά του Μητροπολίτου, επιχειρούντες να «ελέγξουν» αυτόν δια δημοσίων δηλώσεων, δι’ «εξωδίκων διαμαρτυριών», γεγονός το οποίον συνιστά σοβαράν κανονικήν εκτροπήν επί της οποίας οφείλω πατρικώς να απευθύνω συμβουλήν και υπόμνηση.
   «Απεστείλατε εξώδικον προειδοποίηση να μην τελέσω Χειροτονία Διακόνου και με απειλήσατε και δια προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της (ως την αποκαλείτε)… «Διοικητικής πράξεως» της εν λόγω Χειροτονίας. Δεν θα διολισθήσω, ώστε να σας απαντήσω δια νομικών επιχειρημάτων. Διαπιστώνω, ότι έχετε εγκλωβισθή στη «νομική» αντίληψη των εκκλησιολογικών ζητημάτων, τα οποία έχετε καθήκον έναντι της Εκκλησίας και του Επίσκοπου σας να προσεγγίζετε ως πνευματικοί λειτουργοί και ποιμένες.
   Επιμένετε να πληροφορηθήτε ονόματα και στοιχεία αποφοίτων της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ώστε να προωθήσετε και επιληφθήτε του διορισμού των ως Ιεροψαλτών. Εχετε λησμονήσει, ότι υπάρχουν όργανα κατεστημένα προς τούτο, δια σχετικού Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας εις ην ανήκετε.
   Προβαίνετε εις δημόσιας δηλώσεις και συνεντεύξεις τραυματίζοντες την ηρεμία και το κύρος της τοπικής Εκκλησίας.
   Εάν τα μέλη του Δ.Σ. αντιλαμβάνεσθε, ότι εις τους σκοπούς του σωματείου εντάσσεται η ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης κατά του Πατρός και Ποιμενάρχου σας διαπράττετε μείζον σφάλμα κατά τους Ιερούς Κανόνας, Ούτε νόμιμος, ούτε κανονική είναι τοιαύτη εκτροπή.
   Παραβλέπω, επί του παρόντος, ότι, μέχρι τούδε, έχετε υποπέσει, πλειστάκις, σε κανονικά παραπτώματα, κατά παράβαση των Ιερών Κανόνων (ενδεικτικώς αναφέρω Καν. ΙΗ’ της εν Χαλκηδόνι Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, ΛΔ’ της εν Τρούλω Πενθέκτης Οικουμ. Συνόδου).
   Επειδή, όμως διαπιστώνω, ότι η μακρόθυμη σιωπή μου δεν εξετιμήθη πνευματικά, όπως οφείλατε να κάνετε, σας προσκαλώ να επανεντροχιασθήτε εις την κανονικήν και εκκλησιολογικήν πορείαν της Εκκλησίας, ειδάλλως θα αναγκασθώ να ενεργήσω σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνας, την τήρηση των οποίων υποσχέθηκα στην Ομολογία της Χειροτονίας μου, αλλά και κατοχυρώνει το άρθρον 3 του Ελληνικού Συντάγματος.
  
   Μετά πατρικών ευχών
   Ο Μητροπολίτης»