Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια Β. Αιγαίου: η προκήρυξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Eco-Innovation «Οικολογική Καινοτομία»

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: η προκήρυξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Eco-Innovation «Οικολογική Καινοτομία»

4

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Eco-Innovation  «Οικολογική Καινοτομία», η οποία αποτελεί μέρος του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP) της ΕΕ. Πρόκειται μια σημαντική ευκαιρία για τη διασφάλιση ενός πρωταγωνιστικού ρόλου της Ευρώπης στην διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ενώ, επιπρόσθετα, αποτελεί μια ευκαιρία, η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας.
Οι κύριες προτεραιότητες της πρωτοβουλίας για το 2010 εστιάζονται στις εξής:
* Ανακύκλωση υλικών: Καινοτόμα προϊόντα ανακύκλωσης, καλύτερες διαδικασίες διαλογής και ανάκτησης, καινούργιες αγορές για ανακυκλώσιμα προϊόντα.
* Κτίρια: Καινοτόμες διαδικασίες και προϊόντα στο τομέα των οικοδομών, βιώσιμα δομικά υλικά, κατεργασία οικοδομικών υλικών και υλικών κατεδαφίσεων, διαχείριση ύδατος/αποταμίευση.
* Τρόφιμα και Ποτά: Καθαρότερες διαδικασίες παραγωγής που στοχεύουν στην υψηλότερη αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και την αυξημένη ανακύκλωση, βελτιστοποίηση της χρήσης νερού.
* Πράσινες επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές: Εφαρμογή μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε δέσμες ομοειδών επιχειρήσεων (clusters), οικολογικό σήμα, ενσωμάτωση της οικο-καινοτομίας στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Οικολογική Καινοτομία» παρέχει επιχορήγηση έως 50% σε νομικά νομικών πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για υπηρεσίες, διαδικασίες, νέα προϊόντα και μεθόδους διαχείρισης. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προτάσεων, τα κριτήρια επιλογής, κλπ., καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://ec.europa.eu/ecoinnovation).