Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διάβημα διαμαρτυρίας της ΕΕΧ για τη περικοπής της ύλης Χημείας

Διάβημα διαμαρτυρίας της ΕΕΧ για τη περικοπής της ύλης Χημείας

14

 Την Πέμπτη 27/5/2010 δόθηκε συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Παιδείας με θέματα τα ολοήμερα σχολεία, τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, την επιμόρφωση και τέλος τον εξορθολογισμό της ύλης των θετικών μαθημάτων, που είναι το θέμα  το οποίο θα μας απασχολήσει.
Με κατάπληξη είδαμε και ακούσαμε το ΥΠΔΒΜΘ να ανακοινώνει, χωρίς καμία τεκμηρίωση, ότι η ύλη που διδάσκεται εδώ και πολλά χρόνια στα θετικά μαθήματα είναι ανορθολογική και πρέπει να εξορθολογιστεί.
Επίσης πληροφορηθήκαμε, σημειώνει η Ενωση Ελλήνων Χημικών, από τη συνέντευξη τύπου:
1. Τη λειτουργία ανώνυμων επιτροπών οι οποίες επιφορτίστηκαν με το έργο της περικοπής της ύλης. Επισημαίνουμε ότι σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του πρωθυπουργού για ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, ουδέποτε υπήρξε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές και ουδέποτε προσκλήθηκε να συμμετάσχει δια εκπροσώπου στην επιτροπή που συγκροτήθηκε για το μάθημα της Χημείας  η Ένωση Ελλήνων Χημικών, η οποία είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης.
Εντύπωση επίσης προκάλεσε ο διαφορετικός αριθμός μελών σε κάθε επιτροπή (4 στην επιτροπή για τη Χημεία, 9 για τη Φυσική, 12 για τα Μαθηματικά), για ένα θέμα το οποίο απαιτεί ποιοτική και όχι ποσοτική αντιμετώπιση.
2. Την περικοπή της ύλης αποκλειστικά στα θετικά μαθήματα, τα οποία στο Ελληνικό Σχολείο καταλαμβάνουν το μικρότερο ποσοστό του ωρολογίου προγράμματος από όλα τα Ευρωπαϊκά σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Β΄ Γυμνασίου σε σύνολο 35 ωρών διδασκαλίας τα Μαθηματικά καταλαμβάνουν 4 ώρες (11,4%), η Φυσική 2 ώρες (5,7%), η Χημεία 1 ώρα (2,9%), την ίδια στιγμή που τα Αρχαία καταλαμβάνουν 5 ώρες (14,3%), η Νεοελληνική Γλώσσα 4 ώρες (11,4%), η Ιστορία 2 ώρες (5,7%) και τα Θρησκευτικά επίσης 2 ώρες (5,7%). Συνολικά λοιπόν τα θετικά μαθήματα στη Β΄ Γυμνασίου αποτελούν το 20% του προγράμματος την ίδια στιγμή που τα γλωσσικά μαθήματα, χωρίς τις ξένες γλώσσες, αποτελούν το 37,1%.
Η θεμελίωση της απόφασης με το πρόσχημα ότι τα θετικά μαθήματα φαίνονται δύσκολα στους μαθητές κρίνεται ως μη τεκμηριωμένη τόσο παιδαγωγικά, όσο και σε ότι αφορά την ουσία της μάθησης.
3. Ως παράδειγμα «άχρηστης ύλης»  η οποία περικόπτεται, να αναφέρεται από τον Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ η ύλη του μαθήματος της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου με την επιπρόσθετη παραπληροφόρηση ότι πολλά κομμάτια της διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών εκτιμά ότι η Ελληνική Εκπαίδευση δεν μπορεί να εκσυγχρονιστεί, να προετοιμάσει τους πολίτες και τους επιστήμονες του αύριο και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος όσο η ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ:
1. Εξακολουθεί να αγνοεί το θεσμοθετημένο ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών ως συμβούλου του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης,
2. Εξακολουθεί διαχρονικά να διολισθαίνει σε αδιαφανείς πρακτικές του παρελθόντος σε αντίθεση με την εκφρασμένη από τον Πρωθυπουργό άποψη για διαφανείς διαδικασίες,
3. Χρησιμοποιεί επικοινωνιακά τεχνάσματα με περικοπές της ύλης και εμβαλωματικού χαρακτήρα ρυθμίσεις που δεν έχουν ως στόχο την καλύτερη εκπαίδευση,
4. Δεν αντιλαμβάνεται ότι το όχημα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σήμερα είναι οι Επιστήμες, όπως έχει καταγραφεί από τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της UNESCO για την αναγκαιότητα αύξησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.
Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι ο ρόλος της Χημείας μεταξύ των Επιστημών είναι πρωτεύων και καθοριστικός για τη διαμόρφωση του υπεύθυνου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου και συνειδητοποιημένου πολίτη.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών συμφωνεί ότι απαιτείται επανεξέταση της δομής, της λειτουργίας και των στόχων του Εκπαιδευτικού Συστήματος, ώστε να καταστεί αποτελεσματικό και σύγχρονο, αλλά με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες και όχι με ρυθμίσεις που μάλλον περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσουν παρά θα επιλύσουν και είναι έτοιμη να συμβάλλει με θέσεις και προτάσεις.