Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για διαδικασίες αξιολόγησης έργων ΕΣΠΑ

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για διαδικασίες αξιολόγησης έργων ΕΣΠΑ

15

Πέμπτη, 10.6.2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Αρ. πρωτ. 11311/668/9-6-2010), σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση έργων, κατέθεσε χθες, ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης.


Όπως αναφέρει στο κείμενο της Ερώτησής του, τα προς χρηματοδότηση έργα, μέχρι σήμερα,  επιλέγονταν με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθορισθεί για αυτό, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ και τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης κατά κανόνα, σύμφωνα και με τον τροποποιημένο Νόμο (3840/2010).


Ωστόσο η Κυβέρνηση, σε μια πληθώρα αξιολογήσεων έργων, προσφεύγει στη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, χωρίς δηλαδή να γίνεται σύγκριση του ενός υποψηφίου έργου με το άλλο ώστε να προάγεται το βέλτιστο και χωρίς τη σχετική τεκμηρίωση από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.


Ο τρόπος με τον οποίο νοείται πλέον η επιλογή των έργων, είναι μέσω της Επιχειρησιακής Συμφωνίας Υλοποίησης (Ε.Σ.Υ.), η οποία, σύμφωνα με τον νέο Νόμο 3840/2010, «μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πράξεις, ιδίως δε πράξεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος», χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι πράξεις αυτές.


Επειδή, η Ε.Σ.Υ. δεν είναι δυνατό να υποκαθιστά τους Κανονισμούς της Ε.Ε., το ΣΔΕ και τους Νόμους, αφήνοντας σοβαρά περιθώρια αμφισβητήσεων για τη διαφάνεια των διαδικασιών, ο Βουλευτής Ν. Χίου ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:


1. Αναφορικά με τις Προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (2007-2013) αρμοδιότητας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πόσες προσκλήσεις έχουν δημοσιευθεί από την ημερομηνία ισχύος του Ν. 3840/2010; Πόσες εξ αυτών θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της συγκριτικής και πόσες με αυτήν της άμεσης αξιολόγησης; Παρακαλώ για την κατάθεση σχετικού πίνακα.


2. Στις περιπτώσεις προσκλήσεων για ένταξη έργων με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, παρακαλώ για την κατάθεση της τεκμηρίωσης επιλογής αυτής της διαδικασίας, ανά πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Νόμου 3840/2010.


3. Παρακαλώ για την κατάθεση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας Υλοποίησης (Ε.Σ.Υ.) που υπεγράφη το Μάιο του 2010, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τυχόν παραρτήματά της.


4. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και η Εθνική Αρχή Συντονισμού θεωρούν προϋπόθεση ένταξης στο οικείο Πρόγραμμα τη ρητή περίληψη ενός έργου σε Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης (Ε.Σ.Υ.); Πώς επιλέγονται τα έργα που τυχόν εμπεριέχονται στις Ε.Σ.Υ.; Πώς τεκμηριώνεται ότι αυτά, και όχι άλλα, έχουν υψηλό αναπτυξιακό αποτέλεσμα; Όσα έργα τυχόν αναφέρονται σε Ε.Σ.Υ. έχουν κάποιου είδους προβάδισμα στην αξιολόγηση; Υπάρχουν σχετικές οδηγίες προς τις διαχειριστικές αρχές; Αν ναι, παρακαλώ για την κατάθεσή τους.