Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσκληση για προμήθεια εξοπλισμού σε Ακαδημίες Ναυτικού Χίου & Οινουσσών

Πρόσκληση για προμήθεια εξοπλισμού σε Ακαδημίες Ναυτικού Χίου & Οινουσσών

5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σοφίας Θεολογίτου υπεγράφη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που αφορά την προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των σχολών Εμπορικού Ναυτικού που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα για τις ΑΕΝ Οινουσσών και Χίου. Η πρόσκληση απευθύνεται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  1.128.396 ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, ενώ η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 30 Ιουνίου 2010.
Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Για την αρτιότερη λειτουργία των εργαστηρίων και για την γενικότερη λειτουργία των σχολών του Εμπορικού Ναυτικού στις Οινούσσες και τη Χίο, εντάσσουμε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να δημιουργηθεί ένα επιστημονικό περιβάλλον που να καλύπτει τις ανάγκες τις σύγχρονης εκπαίδευσης».