Αρχική Νέα Τοπικά ΕΣΠΑ: Υποβολή προτάσεων μελετών από Νομαρχία Χίου

ΕΣΠΑ: Υποβολή προτάσεων μελετών από Νομαρχία Χίου

5

Σειρά μελετών, ανά τομέα, που αφορούν το Νομό Χίου και για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατέθεσε στην Περιφέρεια η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.

Συγκεκριμένα στους τομείς Περιβάλλον- πολιτισμός, παιδείας και οδικές μεταφορές κατατέθηκαν συνολικά 9 μελέτες:

            
ΤΟΜΕΑΣ 1: Περιβάλλον – Πολιτισμός
Μελέτη – Προϋπολογισμός
1. Μελέτη Κατασκευής Διυλιστηρίου Φράγματος Σαραπιού- 400.000 €
2. Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Natura Β. Χίου- 350.000 €
3. Μελέτη Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων Περιφερειακών Οικισμών Νομού Χίου- 
100.000 €
4. Μελέτη Αποκατάστασης Τειχών Κάστρου Χίου- 500.000 €
  
 ΤΟΜΕΑΣ 3: Υποδομές Παιδείας 
Μελέτη- Προϋπολογισμός
1. Ολοκλήρωση Μελέτης Ανέγερσης νέου ΕΠΑΛ Χίου- 600.000 €
2. Ολοκλήρωση Μελέτης Ανέγερσης Ειδικού Σχολείου Νηπιαγωγείου και Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ Χίου)- 400.000 €


ΤΟΜΕΑΣ 4: Οδικές Μεταφορές 
Μελέτη- Προϋπολογισμός
1. Μελέτη Σύνδεσης Δρόμου Παράκαμψης Πόλης Χίου Με Επαρχιακή Οδό Χίου – Βολισσού 
800.000 €
2. Μελέτη Παράκαμψης Οικισμού Θολοποταμίου Χίου – 400.000 €
3. Μελέτη Βελτίωσης Οδικού Δικτύου Βορειοδυτικής Χίου- 500.000 €