Αρχική Νέα Τοπικά Στη Δ/νση Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων ο φάκελος του Νέου Λιμανιού

Στη Δ/νση Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων ο φάκελος του Νέου Λιμανιού

5

Σύμφωνα με έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Χ. προς το Νομάρχη, που όμως κοινοποιείται (ως ένα είδος υπενθύμισης) τόσο προς το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων όσο και στη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας, “…στα πλαίσια των ενεργειών – διαδικασιών για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποστείλαμε στην  Δ/νση Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων…  σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή τόσο τις υποστηρικτικές όσο και τις κύριες μελέτες του Νέου Λιμένα Χίου

… Αποστείλαμε στην εν λόγω δ/νση την οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του εν λόγω έργου εκτός από τον προϋπολογισμό – προμέτρηση και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών τα οποία διορθώθηκαν από την Υπηρεσία μας. 

… Δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία μας για την σύνταξη από την μελετητική ομάδα των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης του θέματος”.