Αρχική Νέα Τοπικά Ξεκίνησε η διαδικασία για υποβολή προτάσεων έργων επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Βορείου...

Ξεκίνησε η διαδικασία για υποβολή προτάσεων έργων επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου υπεγράφη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για έργα κατασκευής και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η πρόσκληση απευθύνεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Στις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνονται έργα κατασκευής και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το οποίο συνδέει Δήμους ή Δημοτικά Διαμερίσματα με βασικά οδικά δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια και με τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία. Ακόμη, αφορά έργα διασύνδεσης του επαρχιακού οδικού δικτύου εσωτερικών ζωνών των νησιών, με οικιστικά και εμπορικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αναγκαίων παρακάμψεων αστικών, ημιαστικών κέντρων και οικισμών.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  10.653.121 ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, ενώ η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 21 Ιουνίου 2010.
Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Μετά από αρκετούς μήνες σκληρής δουλειάς με την ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών για την υποστήριξη και υλοποίηση των προγραμμάτων της Περιφέρειας, προχωράμε στην ενεργοποίηση του συνόλου του ΕΣΠΑ, προκειμένου οι φορείς της Περιφέρειας να εντάξουν έργα που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του τόπου μας. Μεταξύ των σημαντικών έργων και η ενεργοποίηση 100% του προγράμματος για την Επαρχιακή Οδοποιία, όπου παρέχεται η δυνατότητα βελτίωσης της προσπελασιμότητας και ενίσχυσης της πρόσβασης και της ασφαλούς μετακίνησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών μας».