Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ένα βήμα μπροστά και δυο πίσω κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού...

Ένα βήμα μπροστά και δυο πίσω κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με το Μουσείο Μαστίχας

12

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ένα βήμα μπροστά και δυο πίσω κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με το Μουσείο Μαστίχας.


Ενώ στην απάντηση του, την 1/3/2010, σε σχετική Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Χίου Κωστή Μουσουρούλη, το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ανέφερε ότι «επιβεβαιώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για την υποβολή του έργου προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ)», τρείς μήνες μετά, την 1/6/2010, απαντώντας σε νέα Ερώτηση του Βουλευτή, για την εξέλιξη του θέματος, το Υπουργείο Πολιτισμού υπεκφεύγει.


Συγκεκριμένα, στη νεότερη απάντησή του, το Υπουργείο αποδίδοντας ευθύνες στην προηγούμενη Κυβέρνηση, αναφέρει ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΕ, που υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δεν έχει ολοκληρώσει την «απαιτούμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης του τομέα Τουρισμού».  


Ο Υπουργός Πολιτισμού, αντί να εξηγήσει, γιατί επί τρεις μήνες δεν έχει προχωρήσει μια απλή διοικητική πράξη της τροποποίησης μίας προκήρυξης, ανακαλύπτει την έλλειψη τομεακού προγράμματος τουρισμού και, για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση, αναφέρεται σε διαδικασίες αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου του ΕΣΠΑ.


Ο Κωστής Μουσουρούλης έχει, κατ’ επανάληψη, τονίσει ότι η επιλογή για διάχυση των δράσεων πολιτισμού και τουρισμού στα περιφερειακά και τομεακά προγράμματα έγινε, καθώς η δημιουργία αντίστοιχων θεματικών τομεακών προγραμμάτων θα αφορούσε μόνο σε οκτώ (8) από τις δέκα τρεις (13) Περιφέρειες της χώρας, ενώ οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις θα ήταν σαφώς λιγότερες για τους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού. 


Περαιτέρω, ο Βουλευτής Ν. Χίου κατέθεσε, σήμερα, νέα Ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 11562/15.6.2010) προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να διευκρινιστεί ο λόγος που δεν έχει υλοποιηθεί η τροποποίηση της σχετικής προκήρυξης, όπως και να ενημερωθεί για το αν υφίσταται και νέα διαδικασία αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου του ΕΣΠΑ, καθώς όπως είναι γνωστό μόλις πριν δύο μήνες έγιναν σχετικές, επιμέρους, αλλαγές από την Κυβέρνηση.


Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού ή δεν έχει αξιολογήσει με τη σοβαρότητα που απαιτείται τη δημιουργία του Μουσείου Μαστίχας στη Χίο ή δεν έχει αντιληφθεί τις νέες διαδικασίες που επιβάλλονται από τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τη λειτουργία του ΕΣΠΑ.
 
Επισημαίνεται ότι για το Μουσείο Μαστίχας, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ, αλλά στο γεγονός ότι η ΕΥΔ ΕΠΑΕ δεν έχει, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Υπουργός, ολοκληρώσει ούτε την «απαιτούμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης του τομέα Τουρισμού», αλλά ούτε και την τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, προκειμένου να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους και φορείς ιδιωτικού δικαίου, όπως το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς. Σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να επικεντρωθούν άμεσα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, παραλείποντας την ανυπόστατη, άστοχη και άκαιρη αναζήτηση ευθυνών εκεί που δεν υπάρχουν.


Τέλος, να σημειωθεί ότι το αναπτυξιακό αυτό έργο, σημείο αναφοράς για τη Χίο, προετοιμάστηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου τα τελευταία πέντε χρόνια, για την προώθησή του συνέβαλε καθοριστικά ο πρώην Βουλευτής του Νομού κ. Ι. Κοσμίδης, ενώ υπάρχει και το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Υπουργείο Τουρισμού.