Αρχική Νέα Τοπικά 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Β. Αιγαίου-Ν. Αιγαίου- Κρήτης στα Χανιά

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Β. Αιγαίου-Ν. Αιγαίου- Κρήτης στα Χανιά

6

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά της Κρήτης, την Πέμπτη 24 Ιουνίου, στις  9.30 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία θα συμμετέχει η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου, θα παρουσιαστεί η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και συγκεκριμένα, η πρόοδος εφαρμογής ανά άξονα προτεραιότητας, οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης, η πρόοδος εκταμιεύσεων και η παρακολούθηση του κανόνα ν+3.

Ακόμη, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης-Δεσμεύσεις και στοχοθεσία 2010 και η ετήσια έκθεση υλοποίησης του έτους 2009 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
Στη συνέχεια, θα συζητηθούν και ειδικά θέματα υλοποίησης, όπως οι ενέργειες για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος και την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Ακόμη θα γίνει παρουσίαση της 1ης Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ του 2009 και των χρηματοδοτικών εργαλείων JEREMIE, JESSICA. Τέλος θα γίνει ενημέρωση για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ (200-2006).