Αρχική Νέα Τοπικά Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε.

Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε.

7

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 


    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοι.Σ.Π.Ε. Το. Ψ.Υ. Ν. Χίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, καλεί  τα μέλη – μετόχους της α΄ β΄ και γ΄ κατηγορίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ με δ.τ Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χίου σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στο Κέντρο Ημέρας Χίου, οδός Κουντουριώτου 14.
   
   
                              Για τον Κοι.Σ.Π.Ε. Το. Ψ.Υ. Ν. Χίου
                                         Μεννή Αγγελική
                                             Πρόεδρος