Αρχική Νέα Τοπικά ΕΣΠΑ: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο τομέα εκπαίδευσης

ΕΣΠΑ: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο τομέα εκπαίδευσης

11

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου υπεγράφη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο τομέα εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 5.133.760 ευρώ. Ειδικότερα για την υποβολή προτάσεων που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού καθώς και σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων σε συνέργια και συμπληρωματικότητα με τα έργα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» αλλά και στην κάλυψη αναγκών δικτύωσης και επικοινωνίας ακαδημαϊκών μονάδων, στήριξη νέων ακαδημαϊκών μονάδων καθώς και αναγκών λειτουργίας εργαστηρίων και δομών έρευνας και καινοτομίας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η έναρξη υποβολής των προτάσεων ξεκινά στις 28 Ιουνίου 2010, ενώ η πρόσκληση απευθύνεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 
Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Προχωράμε σε σημαντικά έργα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αναβάθμιση της τριτοβάθμια εκπαίδευσης επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων και μέσω παροχής του απαραίτητου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων. Όλες αυτές οι προσπάθειες  συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη λειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων».