Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για διαχείριση στερεών αποβλήτων στα νησιά

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για διαχείριση στερεών αποβλήτων στα νησιά

11

Δευτέρα, 28.6.2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, κατέθεσε σήμερα Ερώτηση, σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφερειακές ενότητες.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Ερώτησης, με τον νόμο 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπεται για τους νησιωτικούς Δήμους Βορείου & Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου, η λειτουργία ενός Φορέα ανά περιφερειακή ενότητα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Ν. Χίου, δεν είναι σαφής, η μορφή που θα έχει ο φορέας κάθε ενότητας, ενιαίος σύνδεσμος ή Α.Ε.
Ο Κωστής Μουσουρούλης καταλήγοντας την Ερώτησή του, ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:
1. Αναγνωρίζουν πρόβλημα ερμηνείας του νόμου για τους φορείς διαχείρισης στις νησιωτικές περιφερειακές ενότητες, που περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν Δήμους; Εάν όχι, ποια θα είναι η μορφή των Φο.Δ.Σ.Α. στις περιπτώσεις αυτές, ενιαίος σύνδεσμος με τη μορφή ΝΠΔΔ ή Α.Ε.; Εάν ναι, προτίθενται να προχωρήσουν σε άμεση τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και πότε;


2. Πόσοι Φο.Δ.Σ.Α. πρόκειται να δημιουργηθούν στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και με ποια νομική μορφή κατά περίπτωση; Παρακαλώ να κατατεθεί σχετικός αναλυτικός πίνακας ανά περιφέρεια.


3. Για το διάστημα έως τη συγχώνευση των Φο.Δ.ΣΑ. σε ενιαίο σύνδεσμο, η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων θα γίνεται από τους υφιστάμενους φορείς και στα όρια που είχαν πριν την ψήφιση του Ν. 3852/2010;


4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για την έκδοση του προβλεπόμενου από την παρ. 6 του άρθρου 104 του Ν.3852/2010 Προεδρικού Διατάγματος, σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης σε ενιαίο σύνδεσμο των Φο.Δ.Σ.Α;