Αρχική Νέα Τοπικά Ανακοίνωση για αναπληρωτές καθηγητές

Ανακοίνωση για αναπληρωτές καθηγητές

7

                           
                                             Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η                      


          Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των  κλάδων  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί , να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, από τους οποίους θα προσληφθούν στα Δημόσια Σχολεία  της  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και για συγκεκριμένους κλάδους της Πρωτοβάθμιας ,  για το σχολικό έτος 2010-2011 .
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010.
         Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών , οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα γραφεία μας  Πολυτεχνείου 13 – 4ος όροφος και ώρες 10:00 π.μ. με 13:30 μ.μ..    
                 Οι σχετικές εγκύκλιοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης http://dide.chi.sch.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων  της Διεύθυνσης .


                                                                                       Ο Διευθυντής  Εκπαίδευσης


                                                           Παύλος Καλογεράκης