Αρχική Νέα Οικονομία Περιφέρεια Β. Αιγαίου: επιχορήγηση σε 301 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: επιχορήγηση σε 301 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

10

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


301 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιχορηγούνται με 27.202.034,04 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Πρόκειται για επιχορήγηση από πόρους του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (άξονας 5), που καλύπτουν το 65% του κόστους της κάθε επένδυσης. Η επιχορήγηση είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 1250 επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στην προκήρυξη που οργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται καταρχήν από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), δηλαδή τις τράπεζες, καθώς και από τεχνικές επιτροπές του Υπουργείου.
Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων, υπογραμμίζοντας την γεωγραφική κατανομή των προτάσεων που επιχορηγούνται.
Συγκεκριμένα από τις 301 προτάσεις, δύο αφορούν τα Ψαρά (1 τουρισμός και 1 εμπόριο) και επτά την Ικαρία, εκ των οποίων δύο στον Άγιο Κήρυκο (3 μεταποίηση, 3 τουρισμό και 1 υπηρεσίες) ενώ ένα μεγάλο μέρος αφορά την νησιωτική επαρχία και όχι τις περιοχές των πρωτευουσών των νησιών.

Αναλυτικότερα, 145 προτάσεις επιχορηγούνται στο νησί της Λέσβου, εκ των οποίων 71 στη Μυτιλήνη, 28 στο νησί της Λήμνου εκ των οποίων 16 στη Μύρινα, 87 στο νησί της Χίου εκ των οποίων 63 στη πόλη της Χίου, 2 στα Ψαρά, 32 στο νησί της Σάμου εκ των οποίων 8 στο Βαθύ και 7 στην Ικαρία εκ των οποίων στον 2 στον Άγιο Κήρυκο.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση αφορά πέντε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και όχι μόνο τον τουρισμό και την μεταποίηση αλλά και τους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών καθώς και του franchising. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, είναι ότι από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για κάθε τομέα, το 80% με 85% αξιολογήθηκαν θετικά, ενώ ένα μικρό ποσοστό αφορούσε ελλιπείς ή ανεπαρκείς φακέλους.

Η κ. Θεολογίτου σε δήλωσή της τόνισε ότι:

«αυτό σημαίνει ότι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχει πλέον εμπεδωθεί επιχειρηματική κουλτούρα και εξοικείωση με τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ το ενδιαφέρον για τους πέντε τομείς δηλώνει επιπλέον την διαφοροποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει απλωθεί σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με τα προγράμματα αυτά ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς αυτές αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας των νησιών μας. Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική τόνωση για αυτές τις επιχειρήσεις και την συνολική ανάπτυξη των νησιών».