Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για στήριξη μικρών νησιών

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για στήριξη μικρών νησιών

10

Τρίτη, 29.6.2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, κατέθεσε σήμερα Ερώτηση (Αρ. πρωτ. 12280/29-06-2010) σχετικά με την Ενεργοποίηση – ολοκλήρωση του Προγράμματος «Ειδικές Ενέργειες για τη Στήριξη Μικρών Νησιών & Απομονωμένων Νησιωτικών Περιοχών» («Συνολική Επιχορήγηση/ Global Grants»).
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Ερώτησης, με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού στα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ Eιδικό Πρόγραμμα προς υλοποίηση μέσω «Συνολικής Επιχορήγησης». Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., λόγω των εγνωσμένων δυνατοτήτων της, ανέλαβε, ως Ενδιάμεσος Φορέας και Τελικός Δικαιούχος, τη μελέτη, δημοπράτηση και υλοποίηση σειράς έργων βελτίωσης των υποδομών στα επιλέξιμα νησιά. Ωστόσο, για διαφόρους λόγους το αποτέλεσμα από την εφαρμογή του Μέτρου δεν ήταν το αναμενόμενο.
Δεδομένου ότι, μέσω «Συνολικής Επιχορήγησης», μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και ευελιξία φορέων όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και να ενοποιηθούν πολλές αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε μια και μόνο συνεκτική δέσμη, ο Κωστής Μουσουρούλης καταλήγοντας την Ερώτησή του, ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:
1. Εξετάζει η Κυβέρνηση την ενεργοποίηση – ολοκλήρωση του Προγράμματος «Ειδικές Ενέργειες για τη Στήριξη Μικρών Νησιών & Απομονωμένων Νησιωτικών Περιοχών» μέσω της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.; Παρακαλώ να κατατεθεί (α) έκθεση της εταιρείας σχετικά με την αποτίμηση της εφαρμογής του εν λόγω Προγράμματος στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του Γ’ΚΠΣ και (β) αναλυτικός κατάλογος με τεχνική περιγραφή όλων των μελετών που εκπονήθηκαν για τα νησιά Ψαρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, καθώς και εκτίμηση του σταδίου ωριμότητάς τους.


2. Με ποιο τρόπο προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να αξιοποιήσουν τις μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ειδικές Ενέργειες για τη Στήριξη Μικρών Νησιών & Απομονωμένων Νησιωτικών Περιοχών»  ;


3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει την διαδικασία υλοποίησης Προγραμμάτων μέσω Συνολικής Επιχορήγησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013; Αν ναι, ποιες αναπτυξιακές παρεμβάσεις θα αφορά; 


4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξειδίκευση των δράσεων υπέρ των μικρών νησιών στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα υπό τον κωδικό 83 «Ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς»; Πότε προβλέπεται να δημοσιευτεί η σχετική πρόσκληση, ποιο προβλέπεται να είναι το ύψος προϋπολογισμού, ποια μικρά νησιά θα αφορά και ποιους τομείς παρέμβασης; Ο πολιτισμός θα περιλαμβάνεται στους τομείς παρέμβασης;