Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη σχετικά με την Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη σχετικά με την Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

21

Τρίτη, 29.6.2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση (Αρ. πρωτ. 12293/29-6-2010) σχετικά με την Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και την υλοποίηση έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο ΕΣΠΑ 2007-2013, κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της Ερώτησης, με την οργανική ένταξη της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας, η ΕΤΑ απομακρύνεται από την επιχειρηματικότητα, ενώ δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις και γεωγραφικές αποκλίσεις στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης για τους δύο πρώτους κύκλους των Προγραμμάτων Spin-off και Spin-out, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «Κουπόνια Καινοτομίας» που σχεδίασε η προηγούμενη Κυβέρνηση, και απαιτήθηκε η υπογραφή της Υπουργού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία μόνο με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα. 


Ο Κωστής Μουσουρούλης καταλήγοντας την Ερώτησή του, ρωτά την αρμόδια Υπουργό:


1. Ποιά είναι η μέχρι τώρα αποτίμηση της οργανικής ένταξης της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας; Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Υπουργό στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας;
2. Θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στη συνολική χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας; Εάν ναι, ποιες είναι οι κατευθύνσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;
3. Είναι η ΓΓΕΤ ικανοποιημένη από την μέχρι τώρα απορρόφηση του προγράμματος Spin-off και από το επίπεδο των προτάσεων που έχουν εγκριθεί προς χρηματοδότηση; Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη βελτίωση της απορροφητικότητας των Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ;
4. Ποιά είναι η πολιτική της ΓΓΕΤ για τη δημιουργία / λειτουργία δομών ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, όπως οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters), οι Θερμοκοιτίδες και τα Τεχνολογικά Πάρκα, αλλά και ευρύτερων δομών, όπως είναι οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας; Πώς θα εξασφαλισθεί η συνεργασία τους με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, αλλά και με τον Ιδιωτικό Τομέα, έτσι ώστε οι επενδύσεις να έχουν τεχνολογικό αποτέλεσμα επιπέδου, αλλά και επιχειρηματική προστιθέμενη αξία;