Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΕ: το θέμα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους σε Ελλάδα- Ευρώπη

ΕΕ: το θέμα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους σε Ελλάδα- Ευρώπη

7

 Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2010


Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα  θέτει το θέμα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους σε Ελλάδα και Ευρώπη


 Με αφορμή τη συνεχώς αυξανόμενη αδυναμία των ελληνικών και ευρωπαϊκών υπερχρεωμένων νοικοκυριών για την εξόφληση των χρεών τους, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ρόδη Κράτσα κατέθεσε ερώτηση στο Συμβούλιο της Ε.Ε. για το ιδιωτικό χρέος.


 Στην ερώτησή της η κα Κράτσα επισημαίνει ότι οι προσπάθειες που γίνονται έως τώρα για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις αποβλέπουν κυρίως στη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και τη δημοσιονομική προσαρμογή των κρατών-μελών. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για την εξυγίανση του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, και ειδικότερα του τραπεζικού κλάδου, που συνδέεται άμεσα με την πραγματική οικονομία και την πρόληψη νέων κρίσεων.


 Όμως, όπως επισημαίνει η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «οι προσπάθειες αυτές εξετάζουν μόνο την κατάσταση του δημόσιου χρέους, και όχι του ιδιωτικού, που αποτελεί τη δεύτερη συνιστώσα του συνολικού χρέους μιας χώρας». Για το λόγο αυτό η κα Κράτσα ζητάει διευκρινήσεις για τις επιπτώσεις που έχει το ιδιωτικό χρέος στην κοινωνική κατάσταση κάθε κράτους, αλλά και τη συσχέτισή του με το δημόσιο χρέος. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα σχετικά με τις δράσεις που σκοπεύει να αναπτύξει το Συμβούλιο στις περιπτώσεις που το ιδιωτικό χρέος είναι μεγαλύτερο από το δημόσιο ή βαίνει αυξανόμενο αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσει μια τέτοια τάση, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν προβλέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης.


 Η ερώτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της πρόσφατης κατάθεσης νομοσχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων ελληνικών νοικοκυριών, αλλά και της συζήτησης που ξεκινά στα Ευρωπαϊκά Όργανα για τη σχέση του ιδιωτικού χρέους και των οικονομικών κύκλων.