Αρχική Νέα Τοπικά Υπογραφή για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA, ανοίγει δρόμος για τα Ταμεία...

Υπογραφή για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA, ανοίγει δρόμος για τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης κ.α..

14

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, υπέγραψαν την Πέμπτη 1 Ιούλιου, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Πλούταρχος Σακελλάρης, παρουσία της Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,  Τίνα Μπιρμπίλη, του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλου Γερουλάνου και του υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη.
Το παράρτημα της σύμβασης συνυπέγραψε, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σοφία Θεολογίτου, μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών και ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, Ανδρέας Ανδρεόπουλος. Το ποσό του προγράμματος που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.
Στην υπογραφή της σύμβασης, παρόντες ήταν οι Γενικοί Γραμματείς Επενδύσεων, Γιώργος Πετράκος, Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, Τουρισμού, Γιώργος Πουσσαίος και Ολυμπιακής Αξιοποίησης, Γιάννης Πυργιώτης.
Σημειώνεται, ότι μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA (Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) θα επιδιωχθεί η στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης με παράλληλη κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται βάσει ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα διαμορφώνει το πλαίσιο υλοποίησης των έργων (δίκτυα ενέργειας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλπ).
Στόχος της πρωτοβουλίας JESSICA είναι η αξιοποίηση χρηματοοικονομικών μηχανισμών και εργαλείων, όπως τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης. Οι μηχανισμοί αυτοί υποστηρίζουν επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοχλεύοντας τους δημόσιους πόρους των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.