Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διεύθυνση Β΄βαθμιας: στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες των μαθητών

Διεύθυνση Β΄βαθμιας: στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες των μαθητών

12

 Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, τα αντίστοιχα πανελλήνια ποσοστά σε κάποιες κατηγορίες είναι:
Κάτω από την βάση το 37%  των βαθμολογιών    (Χίος 30%)
Βαθμοί μεταξύ 15 και 18   το   19%      των βαθμολογιών    (Χίος 20,44%)
Βαθμοί πάνω από 18 ,    το 15% των βαθμολογιών    (Χίος 16%)
    Συνεπώς,  αφού σε αυτούς τους βασικούς δείκτες οι υποψήφιοι της Χίου , σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, πήγαν  καλύτερα πιστεύουμε και σε αρκετά καλά αποτελέσματα. Για την πρωτιά δεν ….το βλέπω, μάλλον την χάνουμε….
    Σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής υπολογίζω σε κάποια πτώση όχι όμως στις σχολές με μεγάλη ζήτηση.
 
 
Παύλος Καλογεράκης