Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΕ- ευρωομάδα ΠΑΣΟΚ: «Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»

ΕΕ- ευρωομάδα ΠΑΣΟΚ: «Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»

5

 «Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» παροτρύνει τους πολίτες η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ  Χρ. Παλιαδέλη


«Η Κομισιόν οφείλει να υποστηρίξει το έργο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως δίαυλο επικοινωνίας με τους ευρωπαίους πολίτες και ως μέσο για την επιδιωκόμενη οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνοχής», δήλωσε μεταξύ άλλων  η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών Χρυσούλα Παλιαδέλη κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.


«Το πολύ υψηλό ποσοστό μη παραδεκτών αναφορών (πάνω από το 50% επί του συνόλου των 1924 αναφορών) μας δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρμοδιότητες, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και εκείνα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προστίθεται μια ακόμα· η πρωτοβουλία των πολιτών που επιτρέπει τους πολίτες να προτείνουν βελτιώσεις ή προσθήκες στη νομοθεσία της ΕΕ ·εφόσον  συγκεντρώσουν ένα εκατομμύριο υπογραφές. Ένα βήμα πριν την έμπρακτη εφαρμογή της, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα είναι ενήμεροι και για αυτήν την πρωτοβουλία».


Χαμηλά ήταν και φέτος τα ποσοστά υποβολής αναφορών. «Όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία ορισμένες χώρες κρατάνε τα πρωτεία, γεγονός που σηματοδοτεί όχι ότι οι πολίτες κάποιων κρατών μελών έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά ότι είναι καλύτερα ενημερωμένοι. Θα πρέπει συνεπώς να ενταθούν οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΕ και το δικαίωμα αναφοράς», δήλωσε η Ευρωβουλευτής.


Η κ. Παλιαδέλη ζήτησε από τον Επίτροπο διαθεσμικών υποθέσεων και διοίκησης Maro Sefcovic τη δέσμευση του για τη δημιουργία του διαδραστικού ιστότοπου που θα καθοδηγεί τους πολίτες για την υποβολή αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και για τους υπόλοιπους μηχανισμούς καταγγελίας που είναι στη διάθεση των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ όταν αναζητούν λύσεις για εικαζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους (SOLVIT, Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, εθνικοί διαμεσολαβητές). «Πέρα από τις δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο, ο κάθε ευρωβουλευτής που είναι μέλος της Επιτροπής Αναφορών θα πρέπει αναλάβει πρωτοβουλίες και να ενημερώσει τους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας για την ενίσχυση άσκησης του σημαντικού αυτού δικαιώματος που έχει ο πολίτης στα χέρια του», κατέληξε η Ευρωβουλευτής.