Αρχική Νέα Τοπικά Διαμαρτυρία για σχέδιο μπαζώματος κοίτης Κατράρη από τη Δημοτική Αρχή Μαστιχοχωρίων

Διαμαρτυρία για σχέδιο μπαζώματος κοίτης Κατράρη από τη Δημοτική Αρχή Μαστιχοχωρίων

7

 Ο Δήμος Μαστιχοχωρίων σκoπεύει  να  τσιμεντοστρώσει  την κοίτη, να  την μετατρέψει σε παρκινγκ  και να  καταστρέψει το Δέλτα του Κατράρη και τον εκεί υφιστάμενο υδροβιότοπο…, καταγγέλει στην ανακοίνωση που ακολουθεί ο Σύλλογος Οικολογίας και Περιβάλλοντος.

 

Χίος 8-7-2010.

        Δίνομαι στην δημοσιότητα μέρος του σχετικού υπομνήματος που απέστειλε ο  κος Π. Κριτής στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαστιχοχωρίων σχετικά με τις παρεμβάσεις που ο εν λόγο Δήμος σκοπεύει να πράξει στις εκβολές των Χειμάρρων Κατράρη και Φανοπύργων τσιμεντόνοντας  και υπερυψώνοντας την κοίτη για να φτιάξει μέχρι και …παρκινγκ  καταστρέφοντας τον εκεί εναπομείναντα  υγρότοπο και υδροβιότοπο…

Σημειώνομαι ότι οι υδροβιότοποι βάση της συνθήκης Ραμσάρ που έχει υπογράψει και η χώρα μας προστατεύονται όπως και υπενθυμίζομαι ότι ο σύλλογος μας πριν από 9 χρόνια σταμάτησε την καταστροφή του ποταμού της Αγίας Ειρήνης από το τσιμέντωμα του , προσφεύγοντας στο ΣΤΕ (απόφαση 2873/2004). Τότε το ΣΤΕ ακύρωσε 3 αποφάσεις του Δ. Σ. της Χίου , 3 αποφάσεις του Νομάρχη Χίου και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Ο λόγος  που το ΣΤΕ  σταμάτησε το έργον  ήταν πως  << το κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορεύματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση  της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων >>.     Φρονούμε πως  η  τσιμεντόστρωση και η μετατροπή  της  κοίτης σε δρόμο και παρκινγκ  δεν διατηρεί την φυσική κατάσταση του ποταμού… Ως εκ τούτου απαγορεύεται.

             Ελπίζομαι ότι οι σκέψεις του Κου Κριτή να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το Δημοτικό Συμβούλιο  και τον Δήμαρχο κο Κλεισά και ότι δεν θα προχωρήσουν σε μια επιπλέον καταστροφή σε ένα επιπλέον έγκλημα κατά της Φύσης.  Σε ένα παράνομο έργο…


           Στο υπόμνημα αυτό,  μεταξύ άλλων ο κος Κριτής τονίζει :


        <<Τα έργα που προβλέπει η μελέτη να κατασκευαστούν μέσα στην κοίτη του ποταμού , είναι εκτός από δαπανηρά  (1.500.000 ευρώ!!!), ανεφάρμοστα και  επικίνδυνα για την αντιμετώπιση πλημυρών για τους πιο κάτω λόγους που δεν προσεγγίζει με ορθότητα η μελέτη που εκπονείτε:


α)   …. η προβλεπόμενη ανύψωση με τσιμεντόστρωση του νέου πυθμένα του χειμάρρου για να αποκτήσει η νέα κοίτη κλίση 4% , θα  απαιτήσει να ανέβει κατά 2 μέτρα στην θέση της γέφυρας λόγο της απόστασης της από την εκβολή που είναι 500 μέτρα. Τούτο αφενός θα καταστήσει ολόκληρο τον χείμαρρο ,τη γέφυρα και τα αναχώματα προβληματικά και επικίνδυνα, ως μη δυνάμενα να διοχετεύσουν τα νερά του με ασφάλεια στην θάλασσα ,αφετέρου νέος όγκος νερού θα παραμείνει σε μεγάλο μήκος  του χειμάρρου …


     β) Ο υφιστάμενος βιότοπος της περιοχής ,σε όλη την έκταση πρέπει να προστατευτεί με εγκατάσταση πανίδας (πάπιες χήνες, κύκνοι κλπ ,ψάρια χελώνες όπως εκείνες που είχε παλιότερα για να αδρανοποιούνται τα κουνούπια και να καταστεί πόλος έλξης της περιοχής με υδρόβια φυτά κλπ ….


     δ) Είναι λανθασμένη η προσέγγιση της μελέτης στον χώρο αυτό της εκβολής των χειμάρρων που τον αντιμετωπίζει ως εστία μόλυνσης αφού και ένας μαθητής θα  τον κατεδείκνυε ως τον ορισμό του βιοτόπου όλες τις εποχές του χρόνου. Παρότι εγκαταλελειμμένος χρόνια στις ορέξεις καταπατητών ένεκα της μεγάλης αξίας γης στην περιοχή, της ανεξέλεγκτης ρίψης μπαζών και σκουπιδιών ,χωρίς να καθαρίζεται από κανένα συνεργείο, συνεχίζει να υφίσταται χωρίς την παραμικρή δυσοσμία…>>


     Καταλήγοντας  υπογραμμίζει:


    << Σε καμιά περίπτωση  δεν πρέπει να ξοδευτούν αβασάνιστα άλλα χρήματα στην ολοκλήρωση της μελέτης που χωρίς σεβασμό στο φυσικό μας περιβάλλον σπαταλά μέρος του (1.500.000 ευρώ και πλέον ) προϋπολογισμού ενός τέτοιας φύσης έργου ,σε άσκοπες και ύποπτες τσιμεντοστρώσεις με εκατοντάδες κυβικά μπετό στην κοίτη του χειμάρρου, ενώ θα έπρεπε να περιοριστεί στη θωράκιση των παρειών των οχθών με συρματοκιβώτια αργών λίθων και μόνο στον χώρο που καταλαμβάνει η πραγματικά  φυσική κοίτη του χειμάρρου που μπορεί να ευρεθεί με πολλούς τρόπους (αεροφωτογραφίες, μαρτυρίες παλαιοτέρων ,κτηματολόγιο βιβλιοθήκης, ίχνη πλημμυρών )…>>


                                                                            Συνυπογράφουμε.


                                                                           Η ΓΣ του Συλλόγου.