Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Χίου

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Χίου

7

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 14/7 στις 6.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου.

Μεταξύ των θεμάτων ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης Δ. Χίου 2009.