Αρχική Νέα Τοπικά Δήμος Οινουσσών: Μελέτη περί «Καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών»

Δήμος Οινουσσών: Μελέτη περί «Καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών»

17

14/07/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Μελέτη περί «Καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών»

 Σχετικώς με την ανησυχία, η οποία έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες στους συνδημότες μας, ως απόρροια φημών  περί εφαρμογής μελέτης των μονάδων υδατοκαλλιεργειών στις θαλάσσιες ζώνες των Οινουσσών, σας ενημερώνουμε ότι:


Η Νομαρχία Χίου και η Περιφέρεια μάς εγνωστοποίησαν ότι ουδεμία αίτησή τους έχει υποβληθεί ή ενέργεια έχει ληφθεί από οιονδήποτε προς υλοποίησιν του συνόλου ή μέρους της Μελέτης «Καθορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Βορείου Αιγαίου».


 ( Η μελέτη αυτή έχει εκπονηθεί υπό του Πανεπιστημίου Αιγαίου για λογαριασμό της      Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου, και συμπεριλαμβάνει τις Οινούσσες και την Χίο).    


Ο Δήμος μας έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, με στόχο:


1)      Nα επιβεβαιωθεί επιστημονικώς και τεκμηριωμένως κατά πόσον η εφαρμογή αυτής της    μελέτης, θα μπορούσε πράγματι να συμβάλει στην ανάπτυξη του νησιού.


2)      Nα εξετασθεί κατά πόσον το σκεπτικό της μελέτης είναι συμβατό με το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου μας για την Εγνούσσα.


 Εκ του Δήμου