Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Εισήγηση Ελπίδας ΤΣΟΥΡΗ επί της αρχής του νομοσχεδίου «ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ...

Εισήγηση Ελπίδας ΤΣΟΥΡΗ επί της αρχής του νομοσχεδίου «ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»

5

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»Το λόγο τώρα έχει η Εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κυρία Ελπίδα Τσουρή.
Ορίστε, κυρία Τσουρή, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.


ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
     
      Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι διανύουμε μια εξαιρετικά επώδυνη πορεία, αλλά και μια περίοδο ασύλληπτων προκλήσεων, μεγάλων αλλαγών και ανατροπών στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση και στις οικονομικές δομές.
     
      Θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι η Κυβέρνηση δίνει μία δύσκολη μάχη, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει, αλλά συγχρόνως και μία μάχη με το χρόνο, μάχη με τους κερδοσκόπους, μάχη με ένα όργιο φημών και όλα αυτά παράλληλα με επώδυνες θυσίες τις οποίες υφίσταται ο ελληνικός λαός.
   
    Πιστεύω ότι όσο κι αν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις αντιτίθενται στο έργο αυτό με λαϊκισμό, με υπερφίαλες πολλές φορές, ανεδαφικές, μη ρεαλιστικές ή κενές περιεχομένου και ουσίας απόψεις και προτάσεις, ο ελληνικός λαός είναι σε θέση να κατανοήσει και να καταλογίσει ευθύνες, αλλά και να στηρίξει την προσπάθεια με ένα και μοναδικό στόχο που δυστυχώς ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη φάση, στην κρίσιμη καμπή, κάποιοι φαίνεται να ξεχνούν. Και αυτός ο στόχος δεν είναι άλλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την έξοδο από την κρίση.
   
    Η υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενός 3ετούς οικονομικού προγράμματος με αρχές και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής σε τρεις διαφορετικούς τομείς, τα δημόσια οικονομικά, τις διαρθρωτικές αλλαγές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι όχι μόνο και απλά μια υποχρέωση της χώρας προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη δανειοδότηση, αλλά ουσιαστικά η μοναδική λύση, ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να οδηγήσει έξω από το τούνελ, στο φως, στην ανάταξη της οικονομίας, στην ανάπτυξη και την ευημερία.
   
    Είναι ένας δρόμος σκληρός και δύσβατος για την πλειοψηφία των Ελλήνων που δεν έχει καμία ευθύνη για το πώς και γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, μία άδικη και άνιση δοκιμασία. Όλα, όμως, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να δικαιώσει, με όλους τους τρόπους, αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού.
   
    Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία προβλέπεται στο παραπάνω πρόγραμμα, είναι μία καίριας σημασίας παρέμβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών που στοχεύουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της σταθερότητας και της προοπτικής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ένα πλαίσιο ικανό να εμπεδώσει την εμπιστοσύνη στους καταθέτες και να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για την ελληνική οικονομία.
   
    Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελεί μέσον 7ετούς διάρκειας, το οποίο δημιουργείται για να στηρίξει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε αυτή τη δύσκολη καμπή. Δεν αποτελεί εργαλείο ρευστότητας. Είναι ένα δίχτυ ασφάλειας για τις ελληνικές τράπεζες. Είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο θα πάρει 10.000.000.000 από τα 110.000.000.000 ευρώ που έχει να πάρει η χώρα μας από τους ευρωπαίους εταίρους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
   
    Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λειτουργεί ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με κύριο σκοπό τη διαφύλαξη της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και κατά συνέπεια τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας κεφαλαιακή επάρκεια στις τράπεζες εάν και εφόσον χρειαστεί. Και, βεβαίως, όλοι μας ανεξαιρέτως ευχόμαστε να μη χρειαστεί.
   
    Πρόκειται για ένα λειτουργικά ανεξάρτητο Ταμείο, τη διοίκηση του οποίου θα αναλάβουν άτομα με αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία στα χρηματοπιστωτικά θέματα, τα οποία θα διοριστούν από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
   
    Η νομική του υπόσταση και η λειτουργική του ανεξαρτησία στοχεύουν, εκτός των άλλων, στο να μη προσμετρούνται και να μην επιβαρύνουν οι τυχόν εκταμιεύσεις από το Ταμείο το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας.
   
    Το Ταμείο διαθέτει μεγάλες εξουσίες, ενώ η στήριξη των τραπεζών θα πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.
   
    Η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων θα παρακολουθείται στενά, έτσι ώστε να διαγνωστούν έγκαιρα πιθανές ανεπάρκειες σε ίδια κεφάλαια.
   
    Η εποπτεία, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Ταμείου διασφαλίζουν την ορθολογική, διαφανή, δίκαιη και βεβαίως αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του. Άλλωστε, προβλέπονται αυστηρές διαδικασίες οικονομικού, εξωτερικού και εσωτερικού, ελέγχου και λογοδοσίας, με αποστολή εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Βουλή, στον Υπουργό Οικονομικών, το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
     
      Η συμμετοχή μιας τράπεζας στο Ταμείο γίνεται μετά από υπόδειξη της Τράπεζας της Ελλάδος ή μετά από υποβολή αιτήματος από την ίδια την τράπεζα -το οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος υποστηρίζει- και θα ενεργοποιείται όταν δεν καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν καθοριστεί από τη Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ν.3601/2007 και εφόσον -και αυτό πρέπει να τονιστεί- έχει εξαντληθεί κάθε προσπάθεια κεφαλαιακής ενίσχυσής της από τους ίδιους του μετόχους ή από άλλον επενδυτή.
     
      Η διαδικασία ένταξης του πιστωτικού ιδρύματος στο Ταμείο γίνεται υπό αυστηρά διατυπωμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου και λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του με δικαίωμα τροποποιήσεων εκ μέρους του Ταμείου και της Τράπεζας της Ελλάδος, τις οποίες  το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να αποδεχτεί.
     
      Πρέπει να είναι σαφές ότι η προσφυγή στα Ταμεία δεν θα είναι μια ευχάριστη απόφαση, ούτε για τις τράπεζες, ούτε για τους μετόχους. Αντιθέτως, θα αποτελεί μια ιδιαιτέρως επώδυνη απόφαση, αφού οι μέτοχοι θα κληθούν να παραχωρήσουν στο Ταμείο ουσιαστικές και αποφασιστικής σημασίας αρμοδιότητες και εξουσίες.
     
      Αυτό που πρέπει, όμως, να ενδιαφέρει όλους μας πρωτίστως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το αποτέλεσμα. Κατά την άποψη μου η αυστηρή εποπτεία αποτελεί βασική προϋπόθεση, προκειμένου να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.
     
      Η χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης με τη συμμετοχή του Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος πραγματοποιείται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, ενώ κάτω από ειδικές συνθήκες προβλέπεται και η έκδοση κοινών μετοχών. Οι προνομιούχες, αυτές μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες, δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά μέχρι τη λήξη της θητείας του Ταμείου και παρέχουν δικαίωμα μη σωρευτικής αποζημίωσης, η οποία προσαυξάνεται σε ποσοστό 2% σε περίπτωση παρέλευσης της πενταετίας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά τους από το πιστωτικό ίδρυμα.
     
      Η κεφαλαιακή ενίσχυση ενός πιστωτικού ιδρύματος από το Ταμείο συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός πλέγματος δικαιωμάτων παρέμβασης στη διοίκηση του, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των σκοπών του, στοχεύοντας στην εξυγίανση του και με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για τον Έλληνα πολίτη.
     
      Στις εξουσίες του Ταμείου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
Πρώτον, η υποβολή σχεδίου αναδιάρθρωσης με χρονοδιάγραμμα και ο διορισμός εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Δεύτερον, το δικαίωμα βέτο σε  αποφάσεις του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική, την απόδοση μερισμάτων, τα θέματα μισθοδοσίας, ρευστότητας και διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού κ.τ.λ., προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταθετών και η εύρυθμη λειτουργία του.
Τρίτον, η απαίτηση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει κάθε πληροφορία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού του.
Τέταρτον, η πρόβλεψη της προνομιακής ικανοποίησης έναντι όλων των άλλων μετόχων σε περίπτωση εκκαθάρισης του ιδρύματος.
     
      Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου νόμου δεν θίγονται σε τίποτα οι εξουσίες που διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το τραπεζικό δίκαιο, σχετικά :
Πρώτον, με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος.
Δεύτερον, την υιοθέτηση μέτρων επιτήρησης.
Τρίτον, το διορισμό επιτρόπου.
Τέταρτον, την απομάκρυνση μέλους της διοίκησης πιστωτικού ιδρύματος που έχει απολέσει την αναγκαία φερεγγυότητα και δεν είναι, πλέον, σε θέση να συμβάλει στη χρηστή διαχείριση.
     
      Η ίδρυση του Ταμείου δεν στοχεύει στην προστασία των κερδών των τραπεζών ή στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων, αλλά αποκλειστικά και μόνο -το υπογραμμίζουμε για μια ακόμα φορά- στην προστασία της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
      Υπάρχει λόγος για αυτό; Ήταν αναγκαία μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία; Η απάντηση είναι αναμφίβολα «ναι». Παρόλο που οι ελληνικές τράπεζες βγήκαν, σχεδόν, αλώβητες από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, επηρεάστηκαν αρνητικά από την ελληνική δημοσιονομική κρίση.
     
      Είναι γνωστό ότι τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα κατέχουν ένα σημαντικό μέρος των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκιά τους. Αυτό είχε ως συνέπεια οι υποβαθμίσεις από τους Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης του Ελληνικού Δημοσίου να προκαλέσουν σημαντικές πιέσεις προς το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, επηρεάζοντας αρνητικά την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και βέβαια την ρευστότητά τους.
     
      Επιπλέον, η επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας, η ύφεση μέσα στην οποία κινείται η ελληνική οικονομία οδηγεί και σε επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, σε αύξηση των επισφαλειών και αύξηση των ζημιών, επηρεάζοντας και την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος.
     
      Είναι αναμφίβολα απολύτως θετικό το γεγονός ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει μέχρι αυτή τη στιγμή αποδειχθεί θωρακισμένο. Έχει αντέξει στις πιέσεις που έχουν ασκηθεί, έχει αντέξει στις τρομοκρατικές επιθέσεις και τα όργια φημών κατά των καταθετών και στην παρούσα φάση τα κεφαλαιακά αποθέματα στο τραπεζικό σύστημα είναι επαρκή.
     
      Ο ρόλος της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπήρξε σε αυτό το σημείο καθοριστικός. Η ελληνική Κυβέρνηση φρόντισε έτσι ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν να έχουν ρευστότητα, επεκτείνοντας το γνωστό πακέτο των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ στο σκέλος των εγγυήσεων, ενώ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν και είναι καθοριστικός και θετικός προς αυτή την κατεύθυνση, με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ελληνικών ομολόγων, δίνοντας στην πράξη απεριόριστη ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και απαντώντας στην πράξη σε όλους όσους κινδυνολογούσαν, σε όλους όσους διέσπειραν φήμες, οι οποίες διακινδύνευαν τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη, στον καταθέτη και την τράπεζά του.
     
      Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελεί ένα προληπτικό δίκτυ ασφάλειας για τις ελληνικές τράπεζες, ένα εργαλείο που λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας, ως ασπίδα προστασίας, για να μπορέσει να στηρίξει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Οι πολιτικές στήριξης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, βασικού πυλώνα μας – ας μην το ξεχνάμε αυτό – της ελληνικής οικονομίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και επηρεάζουν άμεσα την προοπτική και την τύχη της ελληνικής οικονομίας, κατά συνέπεια και του κάθε Έλληνα πολίτη.
     
      Η τραπεζική εποπτεία και όλοι οι κανόνες και οι μηχανισμοί που έχουν υιοθετηθεί και ενεργοποιηθεί από την πολιτεία για την ενίσχυση της ρευστότητας και των πιθανών κεφαλαιακών αναγκών του τραπεζικού συστήματος δεν είναι θέματα που αφορούν μόνο τις τράπεζες. Είναι ζητήματα που αφορούν πρωτίστως τους καταθέτες, την ασφάλεια των καταθέσεών τους, τους δανειζομένους, τη διασφάλιση των πηγών χρηματοδότησής τους, τους επενδυτές. Πρωταρχική, λοιπόν, μέριμνα είναι η ασφάλεια όλων αυτών.
     
      Και βέβαια η πολιτεία θέλει το τραπεζικό σύστημα αρωγό στη μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας, κάνει αυτά που κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται μόνο δικαιώματα για τις τράπεζες, συνεπάγεται και υποχρεώσεις.
     
      Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να ανταποκριθεί το ίδιο στις προκλήσεις των καιρών, που δεν είναι άλλες από τη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και της επαρκούς ρευστότητας, τη διοχέτευση της ιδιωτικής αποταμίευσης στις πιο αποδοτικές χρήσεις και την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στη δύσκολη αυτή συγκυρία, κάτι που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει.
     
      Η ισχυροποίηση και η αναδιάρθρωσή του θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, προσφέροντας στους πολίτες, στο ελληνικό νοικοκυριό και στην ελληνική επιχείρηση σωστές υπηρεσίες και ρευστότητα με ορθολογικούς όρους και λελογισμένα κέρδη.
     
      Για όλους τους παραπάνω λόγους, ψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ωστόσο, για την Κυβέρνηση και για όλους μας το μεγάλο στοίχημα παραμένει η επιτάχυνση υλοποίησης των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, αλλαγών που εκκρεμούν δεκαετίες, αποτελούν τη βάση για μια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία. Και αποτελεί ευθύνη όλων οι αλλαγές αυτές να προχωρήσουν γρήγορα και να ολοκληρωθούν.
     
      Σας ευχαριστώ.