Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Μετά τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, και οι πλωτές θα καλύπτονται από...

Μετά τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, και οι πλωτές θα καλύπτονται από συγκεκριμένη δέσμη δικαιωμάτων επιβατών σε επίπεδο ΕΕ.

17

 Μετά τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι πλωτές μεταφορές θα καλύπτονται και αυτές από συγκεκριμένη δέσμη δικαιωμάτων των επιβατών σε επίπεδο ΕΕ.


 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφιση κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Μετά τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι πλωτές μεταφορές θα καλύπτονται και αυτές από συγκεκριμένη δέσμη δικαιωμάτων των επιβατών σε επίπεδο ΕΕ.
Οι επιβάτες των θαλάσσιων και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, και ιδίως οι επιβάτες με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, θα απολαύουν νέων δικαιωμάτων τα οποία θα τα προστατεύουν, όταν ταξιδεύουν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Ο κανονισμός αυτός για τα δικαιώματατων επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές θα επεκτείνει τα δικαιώματα των επιβατών και σε άλλους τρόπους μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες πλωτών μεταφορών θα επωφελούνται από τα ίδια βασικά πρότυπα σχετικά με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, οπουδήποτε και αν ταξιδεύουν στην Ένωση. Ελπίζουμε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο δικαιωμάτων των επιβατών θα συμπληρωθεί σύντομα με την έκδοση κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν.»
Στα νέα δικαιώματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
–       εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών,
–       επαρκής συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση) σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών,
–       αποζημίωση, μεταξύ 25% και 50% της τιμής του εισιτηρίου, σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης ή ματαίωσης του ταξιδιού,
–       μη διακριτική μεταχείριση και ειδική συνδρομή χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και επί του πλοίου, καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητας,
–       ελάχιστοι κανόνες πληροφόρησης όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι και στη διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και επί των πλοίων•
–       δημιουργία από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών μηχανισμού διεκπεραίωσης παραπόνων στη διάθεση των επιβατών,
–       σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την επιβολή της τήρησης του κανονισμού, εάν χρειάζεται και με την επιβολή ποινών.


Τα επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκδοθεί επίσημα ο εν λόγω κανονισμός. Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται δύο έτη μετά την έκδοσή του.