Αρχική Νέα Τοπικά Δικηγορικός Σύλλογος για το θέμα πρόσληψης Δικηγόρου στο «Σκυλίτσειο»

Δικηγορικός Σύλλογος για το θέμα πρόσληψης Δικηγόρου στο «Σκυλίτσειο»

5

Με επιστολή προς το νέο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», κ. Ε. Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, κ. Σ. Τσούρος, θέτει το θέμα της πρόσληψης δικηγόρου στο «Σκυλίτσειο».
Σ΄αυτήν τονίζει ότι το έγγραφο με το οποίο γίνεται ενημέρωση για την πρόθεση του Νοσοκομείου είναι ελλιπέστατο και αόριστο ενώ διατυπώνεται η άποψη ότι δεν είναι ανάγκη η πρόσληψη μονίμου δικηγόρου.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος:

 

Κύριε Διοικητή,
         Σχετικά με το ανωτέρω σχετικό (αρ. πρωτ. 5108/9-7-2010 έγγραφο) , περί πρόσληψης Δικηγόρου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρη απασχόληση μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή με όρους που συνιστούν απασχόληση με πάγια αντιμισθία – το οποίο κοινοποιήσαμε στους συναδέλφους μας – έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Το σχετικό έγγραφο που μας αποστείλατε είναι ελλιπέστατο και αόριστο, αφού δεν αναφέρει (α) με βάση ποιες διατάξεις θα γίνει η πρόσληψη, (β) ποιοι είναι οι όροι εργασίας (ώρες απασχόλησης, πάγια αντιμισθία), (γ) ποιο όργανο θα διενεργήσει την επιλογή, (δ) με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή. Κατανοείτε ότι σε μία περίοδο που η αδιαφάνεια, η ημετεροκρατία έχουν διαποτίσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί καθολική απαίτηση των δικηγόρων, αλλά και των πολιτών,  ο καθορισμός ενός αντικειμενικού και αξιοκρατικού πλαισίου πρόσληψης προσωπικού.
2. Περαιτέρω, αναφέρετε στο έγγραφό σας ως αντικείμενο του υπό πρόσληψη Δικηγόρου «αστικά ακίνητα». Τέτοιες εξειδικεύσεις έχουν κριθεί ως καταχρηστικές και «φωτογραφικές» διότι περιορίζουν αδικαιολόγητα τον κύκλο των προς πρόσληψη υποψηφίων, πολύ περισσότερο τη στιγμή το αντικείμενο απασχόλησης στο νοσοκομείο άπτεται θεμάτων εργατικού δικαίου, δικαίου προμηθειών κ.α.
3. Τέλος, σε μία περίοδο περιστολής δαπανών ακόμη και στον πυρήνα των υπηρεσιών υγείας, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή, την ίδια στιγμή που οι απολύσεις εργαζομένων αποτελούν τον κανόνα, αναρωτιόμαστε τι εξυπηρετεί η πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Επί πλέον το αντικείμενο των αστικών ακινήτων του Νοσοκομείου μπορεί, όπως και στο παρελθόν, να ανατεθεί σε δικηγόρους με αμοιβή κατ’ αποκοπή, δίνοντας παράλληλα εργασία σε περισσότερους συναδέλφους.
               Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εκ του νόμου διευκρινήσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ”