Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Πρόταση νόμου βουλευτών ΝΔ για επιχειρηματικά πάρκα

Πρόταση νόμου βουλευτών ΝΔ για επιχειρηματικά πάρκα

11

 Ο Βουλευτής Ν. Χίου Κωστή Μουσουρούλης και οι Βουλευτές μέλη της Μόνιμης Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της ΝΔ κατέθεσαν Πρόταση Νόμου για την «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων» στη Βουλή. 


Η Πρόταση Νόμου που αποτελεί μία από τις είκοσι τρεις (23) αναπτυξιακές προτάσεις χαμηλού ή μηδενικού κόστους που είχε παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Σαμαράς με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την άμεση τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, είχε προετοιμαστεί πριν τις εκλογές από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη μορφή σχεδίου νόμου.
Με την Πρόταση Νόμου καλύπτονται υπάρχοντα κενά στην ελληνική νομοθεσία, σχετικά με την ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων, ρυθμίζεται η άναρχη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σήμερα οδηγούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών και επιτρέπεται η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων  που περιλαμβάνουν νέες δραστηριότητες (logistics, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια για βιομηχανική και ενεργειακή έρευνα, εμπόριο, ανανεώσιμές πηγές ενέργειας), έτσι ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και τελικά να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ο Κωστής Μουσουρούλης με αφορμή την κατάθεση της Πρότασης Νόμου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Ν.Δ. με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και γνώμονα το συμφέρον του τόπου εκτελεί το χρέος της ως αντιπολίτευση, ασκώντας σκληρή κριτική όπου χρειάζεται, αλλά και καταθέτοντας συγκεκριμένες και μελετημένες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, καταθέσαμε την εμπεριστατωμένη  Πρόταση Νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, η οποία και μπορεί να δώσει, με την εφαρμογή της, ώθηση στην επιχειρηματικότητα, κυρίως δε σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, αλλά και να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από τις συνέργειες με τον τομέα της έρευνας για την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την απασχόληση.»
Αναλυτικά, με την Πρόταση Νόμου της Νέας Δημοκρατίας:
– Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης νέων επιχειρηματικών πάρκων με τη θεσμοθέτηση διαδικασίας one stop shop. Μειώνεται έτσι η γραφειοκρατία και ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση ενός επιχειρηματικού πάρκου, αφού το σύνολο των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου ολοκληρώνεται μέσω μίας και μόνο Υπηρεσίας. Έτσι γίνεται πιο ελκυστική για τους ενδιαφερόμενους, η δημιουργία και η οργάνωσή τους σε επιχειρηματικά πάρκα.
– Δίνεται η δυνατότητα σε περιοχές, όπου υπάρχει, ήδη, άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση να δημιουργηθούν επιχειρηματικά πάρκα, υπό προϋποθέσεις που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν οργανωμένα. Παράλληλα, ακολουθούνται συγκεκριμένοι χωροταξικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες, σύμφωνα πάντα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, έτσι ώστε να μπει τέλος στην άναρχη δόμησή τους που οδηγούσε στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, ειδικά στις πόλεις.
– Θεσμοθετούνται μια σειρά από κίνητρα και αντικίνητρα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να εγκαθίστανται στα οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα. Από τη μία παρέχονται φορολογικά κίνητρα αφού η εταιρεία ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος εκτός ΦΠΑ, εξασφαλίζονται αυξημένοι όροι δόμησης στα επιχειρηματικά πάρκα σε σχέση με τους όρους δόμησης που ισχύουν εκτός των πάρκων και διευκολύνεται η χρηματοδότηση του έργου δημιουργίας ενός βιομηχανικού πάρκου με τη μείωση της εισφοράς σε γη και αύξηση της οικονομικής εισφοράς. Ενώ από την άλλη, για την ίδρυση βιομηχανιών εκτός οργανωμένων χώρων απαιτείται πλέον αιτιολογημένη απόφαση από τη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για τις βιομηχανίες μέσης και υψηλής όχλησης, αποτρέποντας έτσι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν ανοργάνωτα εκτός επιχειρηματικών πάρκων.
– Διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα, καθώς επιτρέπεται να εγκατασταθούν και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα. Ενθαρρύνεται, δηλαδή, η επέκταση της επιχειρηματικής δράσης σε νέους και δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς όπως είναι τα logistics, τα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική και ενεργειακή έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων, το  εμπόριο καθώς επίσης και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή και φυσικό αέριο.
– Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα επιχειρηματικά πάρκα με τη χρήση κοινών υποδομών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την καλύτερη διαχείριση των όποιων ζητημάτων ανακύψουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης αυτής.
– Δίνεται δυνατότητα ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης τόσο των νεοϊδρυόμενων επιχειρηματικών πάρκων, όσο και των παλαιών ΒΙΠΕ, από το φορέα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή και τρίτο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού της περιοχής.
– Τέλος, ρυθμίζονται για πρώτη φορά τα θέματα κυριότητας των χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών.


Την Πρόταση Νόμου υπογράφουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Κ. Χατζηδάκης, Ε. Αυγενάκης, Γ. Βλάχος, Μ. Γιαννάκης, Σ. Καλαφάτης, Σ. Καλογιάννης, Γ. Καρασμάνης, Γ. Κασαπίδης, Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Κ. Μαρκόπουλος, Κ. Μουσουρούλης, Μ. Μπεκίρης, Μ. Παπαδόπουλος, Κ. Παπασιώζος.