Αρχική Green Life Διαδρομές Διεθνές θερινό σχολείο από το Χιακό Ινστιτούτο Μεσογειακών Θεμάτων

Διεθνές θερινό σχολείο από το Χιακό Ινστιτούτο Μεσογειακών Θεμάτων

13

Το Χιακό Ινστιτούτο Μεσογειακών Θεμάτων διοργανώνει Θερινό Σχολείο με θέμα «Αειφόρος Τουρισμός», στο νησί της  Χίου, από 13 έως 18 Σεπτεμβρίου 2010. Μέσα από τις εργασίες του Θερινού Σχολείου και τις κατάλληλες συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν  ευκαιρίες και θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται από την ενδεχόμενη εφαρμογή ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του Θερινού Σχολείου.
Σελίδα Facebook & Twitter

 


Η Ταυτότητα του Χιακού Ινστιτούτου Μεσογειακών Θεμάτων – Chios Institute for Mediterranean Affairs
.


 

To Ινστιτούτο είναι ένας νέος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που ιδρύθηκε στη Βολισσό της Χίου τον Ιανουάριο του 2010 από μια μικρή ομάδα Ευρωπαίων ερευνητών, με σκοπό να αποτελέσει σημείο συνάντησης της Κοινωνίας των Πολιτών, των επιχειρηματιών, των ακαδημαϊκών και των ερευνητών που έχουν κοινή πεποίθηση ότι η Μεσόγειος Θάλασσα δεν χωρίζει αλλά ενώνει  λαούς.

 

Σε αυτή τη κατεύθυνση το Xιακό Ινστιτούτο Μεσογειακών Θεμάτων….

…λειτουργεί σαν Ευρω-Μεσογειακή Αγορά, όπου περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος μπορούν να συζητηθούν δημόσια ,

…προωθεί το διαπολιτισμικό  διάλογο μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης και λοιπών Μεσογειακών Χωρών μέσω του Eυρω-Μεσογειακού Φόρουμ ,

…συμμετέχει στους τρέχοντες ακαδημαϊκούς προβληματισμούς αναφορικά με τις Ευρώ-Μεσογειακές σχέσεις μέσα από μια σειρά Ακαδημαϊκών Δημοσιεύσεων ,

…προωθεί τη διάχυση των πληροφοριών σχετικών με επιχειρηματικές ευκαιρίες, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο,

…προωθεί τον Βιώσιμο τουρισμό και τη Περιβαλλοντική Συνείδηση ,

…οργανώνει επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις (Θερινά Σχολεία).

 

Δράσεις Χιακού Ινστιτούτου Μεσογειακών Θεμάτων

 

Μαϊος 2010, Ρόδος

Το  Χιακό Ινστιτούτο Μεσογειακών Θεμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών  του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και το Ιnstitute for Cultural Diplomacy (ICD), διοργάνωσε το 1st EuroMed Forum on Cultural Diplomacy, το οποίο διεξήχθη από 11 έως 14 Μαϊου 2010 στο νησί της Ρόδου. Το Φόρουμ αποτέλεσε μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων μεταξύ νέων επιστημόνων, ακαδημαϊκών, πολιτικών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, με κοινό ενδιαφέρον τα προβλήματα και τις δυνατότητες των Μεσογειακών Χωρών και την ανάδειξη της Πολιτισμικής Διπλωματίας, ως μέσου για την επίτευξη αυτών των σκοπών. 


Σελίδα Facebook  &  TwitterΣτοιχεία επικοινωνίας:

 

Ροζακής Βασίλης  

CIMA Regional Coordinator
vrozakis@cima-online.org