Αρχική Νέα Τοπικά Ενταξη ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (στη θέση Πόδορα Δ. Μαστιχοχωρίων)

Ενταξη ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (στη θέση Πόδορα Δ. Μαστιχοχωρίων)

4

Με το παρακάτω δελτίο τύπου γίνεται γνωστό από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου ότι ο ΧΥΤΑ στη Νότια Χίο, στη θέση Πόδορα Βέσσας, εντάσσεται σε επιχειρησιακό πρόγραμμα με προϋπολογισμό περίπου 5 εκ. ΕΥΡΩ.

Το έργο πάντως είναι ήδη σε εξέλιξη και πρόκειται να παραδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα αν δεν έχει προχωρήσει από πλευράς ΤΕΔΚ η επιλογή χώρων για Σταθμούς Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) που σημαίνει ότι μπορεί και να μην λειτουργεί…

Ακολουθεί το δελτίο τύπου από τη ΝΑΧ:

 

 “Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου ενημερώνει ότι με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το έργο «Χ.Υ.Τ.Α 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με συνολικό Πρ/σμό 4.863.952,72 €, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής.
     Σημειώνεται ότι το έργο ήδη εκτελείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, στην περιοχή «Πόδορας» της Νότιας Χίου. Με την ένταξή του εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη και χρηματοδότηση του έργου, μέχρι την ολοκλήρωσή του, ενώ διασφαλίζεται επίσης η υλοποίηση των υποέργων του εξοπλισμού λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, καθώς και του υποέργου «Βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς τον Χ.Υ.Τ.Α», με Πρ/σμό 700.000 €”. 

                                                                      Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου