Αρχική Νέα Τοπικά Καρδάμυλα: ευχαριστήριο στο Σύλλογο Αποφοίτων Λιβανείου Γυμνασίου Καρδαμύλων

Καρδάμυλα: ευχαριστήριο στο Σύλλογο Αποφοίτων Λιβανείου Γυμνασίου Καρδαμύλων

6

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι Διευθυντές, οι Σύλλογοι των Καθηγητών και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου και    του    1ου    Επαγγελματικού    Λυκείου    Καρδαμύλων       ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ ν      τον

Σύλλογο Αποφοίτων του Λιβανείου Γυμνασίου Καρδαμύλων

για την προσφορά  των 1000 € ως οικονομική ενίσχυση των δύο σχολείων.

                Ο Σύλλογος Αποφοίτων, για μια ακόμα φορά, επέδειξε το αμέριστο ενδιαφέρον του για τα σχολεία, την αγάπη του για τα παιδιά που φοιτούν σ’  αυτά και την έμπρακτη στήριξή του στο έργο των διδασκόντων.

 

Εκ μέρους των Λυκείων

 

                                                                             Ο Διευθυντής                                                             Ο Διευθυντής

                             του ΓΕ.Λ Καρδαμύλων                                       του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Καρδαμύλω                       
Γεώργιος Κοντός                                              Μιχαήλ Τσατσαρώνης