Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Tο Φαρμακείο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κλειστό επάγγελμα

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Tο Φαρμακείο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κλειστό επάγγελμα

10
 
Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, σχετικά με τα λεγόμενα
«κλειστά επαγγέλματα» και αναφορές στα φαρμακεία,
ως ένα από τα κλειστά επαγγέλματα, ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει για τα εξής:

Τα φαρμακεία δεν αποτελούν κλειστό επάγγελμα.

Ως κλειστά επαγγέλματα ορίζονται εκείνα για τα οποία υπάρχει
σε εθνικό επίπεδο συγκεκριμένος αριθμός αδειών, χωρίς
δυνατότητα για όσους επιθυμούν να τα ασκήσουν να λάβουν
τη σχετική άδεια. Αντίθετα, για τα φαρμακεία δεν υφίσταται
τέτοιος περιορισμός. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι
τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει χιλιάδες νέων φαρμακείων.

Ένας νέος πτυχιούχος φαρμακοποιός μπορεί να ανοίξει
φαρμακείο όποτε θέλει.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της περιοχής όπου θα ανοίξει φαρμακείο,
υπόκειται στον προγραμματισμό της Πολιτείας, που
στοχεύει τα νέα φαρμακεία να ιδρύονται στην περιφέρεια,
αποτρέποντας τη συγκέντρωση φαρμακείων στα μεγάλα αστικά
κέντρα, προς όφελος της υπαίθρου. Αποτέλεσμα αυτού του
προγραμματισμού είναι το 80% των φαρμακείων την τελευταία
χρονιά να ανοίξουν σε μικρούς δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό
500-1.000 κατοίκων, που υπό άλλες συνθήκες ουδέποτε
θα είχαν φαρμακείο. Όπως ουδέποτε θα είχαν φαρμακείο
νησιά όπως το Καστελόριζο ή οι Λειψοί.

Το φαρμακείο δεν αποτελεί μονόδρομο για το νέο φαρμακοποιό.

Μπορεί να εργαστεί αμέσως και χωρίς περιορισμούς, στη
φαρμακοβιομηχανία και γενικά στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις,
στις φαρμακαποθήκες, στα νοσοκομεία, στις ιδιωτικές
κλινικές, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις διευθύνσεις
υγείας των Νομαρχιών κ.λπ. Μπορεί επίσης να διαδεχθεί ένα
συνταξιοδοτούμενο φαρμακοποιό. Ας σημειωθεί ότι οι φαρμακοποιοί
πλέον συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά στην ηλικία
των 70 ετών. Όπως επιβεβαιώνεται και από τον ΟΑΕΔ, στο
χώρο των φαρμακοποιών δεν υπάρχει ανεργία.

Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη υπερκορεσμός φαρμακείων.

Όπως είναι γνωστό σε οποιονδήποτε κάτοικο αυτής της χώρας.
Διαθέτουμε ένα φαρμακείο ανά 950 κατοίκους, όταν
στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει ένα φαρμακείο ανά 5.000
10.000 κατοίκους. Ενδεικτικά, στο Νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν
τόσα φαρμακεία (1.250) όσα υπάρχουν σε ολόκληρη την
Αυστρία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κοινοτική οδηγία 123/2006
περί κλειστών επαγγελμάτων, εξαιρεί ρητά και σαφώς
τα φαρμακεία από την κατηγορία αυτή.

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με πρόσφατη απόφασή
του καθόρισε ότι τα γεωγραφικά και δημογραφικά
κριτήρια στην ίδρυση των φαρμακείων είναι συμβατά με το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, συντείνουν σε μια ομοιόμορφη κατανομή
των φαρμακείων ανά την επικράτεια και εξασφαλίζουν στους
πολίτες φαρμακευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Σήμερα στην Ελλάδα εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία
που αφορά στις φαρμακευτικές υπηρεσίες, όπως και σε
όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το Φαρμακείο

δεν είναι

κλειστό επάγγελμα

Οι φαρμακοποιοί είναι λειτουργοί της δημόσιας υγείας. Θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον
Έλληνα πολίτη, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, ενώ θα βρεθούν κοντά
στην Πολιτεία για όσα μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης φαρμακευτικής περίθαλψης.