Αρχική Νέα Τοπικά Κατάθεση αιτήσεων απόσπασης από καθηγητές

Κατάθεση αιτήσεων απόσπασης από καθηγητές

4

 

                Η Διεύθυνση Προσωπικού Τμήμα Γ ΄  του ΥΠΔΒΜ, ανακοινώνει ότι θα γίνει καταχώριση  αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων απόσπασης, στις 30-4-10 μέχρι και σήμερα στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα .

               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στη Διεύθυνσή μας  , από 16-8-10 μέχρι 19-8-10 και ώρες από 10.00 π.μ  μέχρι 13.00 μ.μ..