Αρχική Μαστίχα Με ελιά και μαστίχα, το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς ταξιδεύει στη μακρινή...

Με ελιά και μαστίχα, το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς ταξιδεύει στη μακρινή Κίνα

7

 

Στο πλαίσιο της διεθνούς παρουσίας του στον τομέα του πολιτισμού, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς κλήθηκε να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Expo 2010 που πραγματοποιείται στη Σαγκάη της Κίνας, το διάστημα 1η Μαΐου-31 Οκτωβρίου 2010. Το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, δια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συντονίζει την παρουσία της Ελλάδας στη Βιβλιοθήκη της Σαγκάης, το διάστημα 27 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή πολιτιστικών φορέων μεταξύ των οποίων και το ΠΙΟΠ, το οποίο θα κατέχει κεντρική θέση στη ροή των επισκεπτών της έκθεσης.

Το εκθεσιακό σύνολο με το οποίο συμμετέχει το ΠΙΟΠ αφορά στην προβολή του νεοελληνικού τεχνολογικού πολιτισμού και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και του αγροτουρισμού, μέσω του Δικτύου θεματικών τεχνολογικών μουσείων που λειτουργεί στην ελληνική περιφέρεια. Εικόνες της ελληνικής φύσης, της ελληνικής παραγωγής, των αγροτικών και προβιομηχανικών τεχνικών και των αντίστοιχων ελληνικών προϊόντων και συναφή αντικείμενα από τις αντίστοιχες μουσειακές συλλογές που έχει συγκροτήσει το Ίδρυμα παρουσιάζονται στο διεθνές κοινό μιας μεγάλης τουριστικής έκθεσης, εξοικειώνοντάς το ταυτόχρονα με την κουλτούρα που αναπτύχθηκε από τους Έλληνες γύρω από την παραγωγή τους. Πρωτεύουσα θέση σ’ αυτή την παρουσίαση καταλαμβάνουν η παραγωγή του ελαιόλαδου και της μαστίχας, δύο προϊόντων διεισδυτικών στις διεθνείς αγορές, αλλά κυρίως με ιδιαίτερη σημασία στον ελληνικό πολιτισμό για μακρές περιόδους της ιστορίας του.