Αρχική Νέα Τοπικά Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.: έγγραφο στον υπουργό για εκλογικό επίδομα

Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.: έγγραφο στον υπουργό για εκλογικό επίδομα

10
    Με έγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ραγκούση, η Ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θέτει το θέμα του εκλογικού επιδόματος. Μάλιστα σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καθοριστεί έγκαιρα τότε θα απέχουν από τα καθήκοντά τους στις προσεχείς εκλογές.
Ακολουθεί το δελτίο τύπου και η επιστολή στον Υπουργό:
ΔΕΛΤΥΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, σε περίπτωση που δεν καθοριστεί έγκαιρα από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, οι εργαζόμενοι θα απέχουν από τα καθήκοντα τους στις προσεχείς εκλογές ανάδειξης των αιρετών στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους.

 

Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. έχει ενημερώσει με έγγραφο της το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις προθέσεις της. Όπως επίσης και για το γεγονός ότι, από το 2005 η εκλογική αποζημίωση που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενσωματώθηκε στα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, τα οποία από 365,00 ευρώ με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 20% και έφτασαν τα 295,50 ευρώ.

Το ποσό αυτό δεν καλύπτει ούτε καν τις μετακινήσεις των υπαλλήλων, πόσο μάλλον την απασχόληση τους στη διαδικασία των εκλογών.

 

Στο έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι μόνοι στην ουσία που απασχολούνται για την προετοιμασία, την διεξαγωγή και την μεταφορά των αποτελεσμάτων.

 

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού αναμένουν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άμεσα, τον ορισμό συνάντησης,  με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, για τη συζήτηση του πιο πάνω αιτήματος καθώς και των υπολοίπων αιτημάτων που επανειλημμένα έχουν κατατεθεί από την Ομοσπονδία και το Υπουργείο αρνείται όχι μόνο να δώσει λύσεις αλλά και να τα συζητήσει.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

 
Η επιστολή έχει ως εξής:

 

 
Κύριε Υπουργέ,
 
Σας ενημερώνουμε ότι στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καταβάλλονται κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης λόγω των συχνών μετακινήσεών τους, σύμφωνα με την τελευταία κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ.:2/95080/0022/29-12-2008), Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2684/31-12-2008).
 
Στην πορεία, με το άρθρο 9, παρ. 4 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2005) στα ανωτέρω κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης ενσωματώθηκε η εκλογική αποζημίωση που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την διενέργεια των Εθνικών Εκλογών, των Ευρωεκλογών και των Εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού.
 
Το 2010 με την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που ανέρχονταν σε 365,00 ευρώ μειώθηκαν κατά 20%, ήτοι, σήμερα καταβάλλονται 295,50 ευρώ.
 
 
Επειδή στις 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 θα διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους, σας κάνουμε γνωστό ότι θα πρέπει να καταβληθεί στους εμπλεκόμενους Δημοτικούς Υπαλλήλους για την ανάδειξη των ανωτέρω αιρετών εκλογική αποζημίωση, καθόσον όπως γνωρίζετε είναι οι μόνοι που απασχολούνται για την προετοιμασία, την διεξαγωγή και την μεταφορά των αποτελεσμάτων.
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Αν δεν φροντίσετε έγκαιρα για τον καθορισμό αποζημίωσης, σας κάνουμε γνωστό ότι οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού θα απέχουν από κάθε διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν να καταβάλλεται εκλογική αποζημίωση σε εργαζόμενους σ΄ άλλες υπηρεσίες που δεν απασχολούνται καθόλου στη διαδικασία των εκλογών και σ΄ αυτούς που απασχολούνται πραγματικά να μην καταβάλλεται εκλογική αποζημίωση.
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
 
        Ο Πρόεδρος                                                                Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
 
 
Θέμης Μπαλασόπουλος                                                          Ιωάννης Τσούνης